ת"פ 4225-09-12 בן דב נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת חנה טרכטינגוט): בקשת הנאשם 2 למתן צו איסור פרסום באתרי אינטרנט ומתן צו עשה המורה על הסרת הפרסום. לטענת המבקש, בהמשך להחלטת ביה"ד להטיל חיסיון על הדיונים בהליך, יש להוסיף ולהטיל צו איסור פרסום גם על פרסומים ברשתות ובאתרי אינטרנט וכן להורות על הסרת תכנים באתרי אינטרנט שונים, לרבות מנועי חיפוש. המבקש טען כי הפרסומים מהווים פגיעה אנושה בפרטיותו. נפסק - הבקשה נדחתה. ביהמ"ש הורה על חיסיון הפרוטוקולים של הדיונים שהתקיימו בתיק. הפרטים שפורסמו בכתבות האינטרנט אליהן מפנה המבקש הם ציטוטים מעדות הנאשמת 2 בפני ביה"ד, אשר בעת פרסומם טרם היו חסויים בפני הציבור. ציטוטים אלה חוסים כיום תחת החיסיון שהוטל. ההחלטה אינה כוללת חיסיון על החלטות ביה"ד. סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט מקנה לביה"ד סמכות "לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט, במידה והוא רואה צורך בכך לשם... מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד מהם". המבקש לא הפנה למקור הסמכות של ביה"ד להורות בצו לצדדים שלישיים, שאינם צד להליך, להסיר מידע שפורסם בטרם הוטל החיסיון והכולל אף פרטים נוספים מלבד הציטוטים מפרוטוקול הדיון. אין בהחלטה כדי למנוע מהמבקש להגיש בקשות מתאימות לרשתות ואתרי האינטרנט בהסתמך על ההחלטה להורות על חיסיון הפרוטוקולים.