ת"צ 28290-03-15 תירוש נ' ישראכרט בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר): בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש לפסול בהתנהלות המשיבה כלפי לקוחותיה המקבלים ממנה הודעות שיווקיות באמצעות מסרונים. נטען כי המשיבה אינה מאפשרת ללקוחותיה להודיע על רצונם להיגרע מרשימת התפוצה באמצעות מסרון חוזר, אלא רק באמצעות חיוג למוקד טלפוני ממוחשב או משלוח מכתב, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. עמדת המשיבה היתה כי בקשת האישור אינה מגלה עילה, אך היא הודיעה כי הוא מוכנה להטמיע פתרון טכנולוגי שיאפשר ללקוחותיה לשלוח הודעת סירוב באמצעות משלוח מסרון חוזר. נפסק - בקשת ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. זאת, בהתחשב בנימוקי ההסתלקות, בכך שהבקשה מתמקדת באפשרות ההסרה על-ידי מי שהביעו את נכונותם לקבלת המסרונים השיווקיים ובנכונותה והתחייבותה של המשיבה להטמיע את הפתרון הטכנולוגי במערכות המחשוב שלה ובכך שאישור בקשת ההסתלקות אינו מהווה מעשה בית דין, כך שממילא לא ייגרם נזק לחברי הקבוצה כתוצאה מאישור ההסתלקות. בקשת ההסתלקות מאושרת. ביהמ"ש אישר את הסכמת הצדדים לפיה המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 10,000 ש"ח ולבא-כוחו שכר טרחה בסך 30,000 ש"ח + מע"מ.