ת"ק 20936-08-15 א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ נ' הוניקסבלום ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות ת"א, השופט טל חבקין): בקשת הנתבעת לסילוק התובענה על הסף, מהטעם שצורפו בה מספר תובעים, בניגוד לתקנה 21 לתקנות סדר הדין האזרחי. התובעים תבעו את הנתבעת (ו-2 נושאי משרה בה), חברה העוסקת בייעוץ משכנתאות, בגין משלוח דברי פרסומת ללא הסכמתם, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. עוד טענה הנתבעת כי העובדה כי התובעים 1 ו-5 הם עו"ד במקצועם, מהווה ניסיון לעקוף את האיסור על ייצוג בביהמ"ש לתביעות קטנות, שכן עוה"ד התובעים מייצגים את התובעים האחרים. נפסק - אין מניעה לצרף במסגרת תובענה אחת מספר תביעות ספאם של תובעים שונים נגד נתבע אחד, ובלבד שיש בצירוף כדי לקדם את תכלית היעילות. בנסיבות המקרה אלו הם פני הדברים. עדיף לברר את המחלוקת בבת אחת ובדיון אחד, תחת פיצולה לחמש תובענות שונות, שאם היו מוגשות בנפרד היה יעיל לאחד את הדיון בהן. אין ממש בטענת הנתבעת בנושא הייצוג. עצם העובדה ששניים מהתובעים הם עורכי דין, אין בה כדי להתיר להם לייצג את התובעים האחרים. יהא על תובעים אלה להתייצב לדיון ולטעון בעצמם. הבקשה נדחתה.