ת"ק 40794-05-15 מנשה נ' רום כנרת נכסים והשקעות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות י-ם, הרשמת בלהה יהלום): במסגרת תביעה שעילתה פיצוי בגין משלוח דבר פרסומת אל כתובת הדוא"ל של התובע, בניגוד לכאורה לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, טענה הנתבעת כי בית המשפט נעדר סמכות מקומית. נפסק - אין לקבל את הטענה. תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, מונה מספר חלופות שבהתקיים אחת מהן קונה ביהמ"ש לתביעות קטנות סמכות מקומית לדון בתביעה. הדואר האלקטרוני נשלח לכתובתו של התובע, שאזור מגוריו מצוי במחוז י-ם. די בכך כדי לבסס את החלופה של "מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים".