ת"ק 55487-06-15 דוק נ' איציק אברהם בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות ת"א, השופטת אפרת בוסני): תביעת פיצויים מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בגין 4 דברי פרסומת שלפי הנטען נשלחו לתובעת באמצעות מסרונים. התביעה הוגשה נגד מספר נתבעות, שהמשותף ביניהן הוא משלוח דברי הפרסומת לתובעת. חלק מהנתבעות הגישו בקשות לסילוק התביעה נגדן, בטענה להעדר קשר בין הנתבעות לבין עצמן וכן כי לא מתעוררת שאלה עובדתית או משפטית משותפת. נפסק - תקנה 22(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מאפשרת צירוף נתבעים לתביעה אחת בהתקיים 2 תנאים מצטברים: א. קיומו של מעשה אחד או עסקה אחת או סדרת מעשים אחת, וכן; ב. קיומה של שאלה משפטית או עובדתית משותפת. התובעת לא הצביעה על קיומו של קשר ענייני בין 3 הנתבעות, או על מעשה או סדרת מעשים אחת כמתחייב בתנאי הראשון, וגם לא על שאלה משפטית או עובדתית משותפת לכל הנתבעות. קיומה של אותה עילת תביעה כנגד כל אחת מהנתבעות (לפי חוק הספאם), אין בה ללמד על קיומה של שאלה משפטית או עובדתית משותפת. ההודעות שנטען כי נשלחו לתובעת, תוכנן וזהות שולחן שונה ולגבי כל נתבעת יידרש בירור עובדתי נפרד לשם הכרעה בטענת התובעת להפרת החוק.