א 17667-11-10 זינאתי נ' אקסטרא טופ הפקות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט יצחק כהן): בשנת 2010 התקיימה תחרות זמר לשירים בשפה הערבית, בשם "ערביזיון", בסיומה הוכרז כי המנצח הוא טימור דקסה. התובעת, שהשתתפה בתחרות, טענה כי תוצאות התחרות זוייפו והוטו. לטענתה, לו היה מוכרז המנצח לפי תוצאות האמת, כי אז הזוכה בתחרות היה שאדי דכוואר. התובעת עתרה כי ייקבע כי טימור אינו זוכה התחרות וכי ביהמ"ש "יחשוף" את הזוכה האמיתי. בסיכום הטענות טענה התובעת כי יש לפסול את הצבעת הקהל, שנעשתה באמצעות האינטרנט, ולדרג את המתמודדים לפי דירוג השופטים בלבד וכפועל יוצא לקבוע כי התובעת הגיעה למקום הרביעי בתחרות. נפסק -

המומחה מטעם התובעת קבע בחוות דעתו, בין היתר, כי מערכת ההצבעה האינטרנטית לא עמדה בסטנדרטים המקובלים לאבטחת מידע, כי ניתן היה להערים על המערכת בקלות רבה וכי במסד הנתונים נעשו שינויים ומניפולציות. עוד קבע המומחה כי הממצאים מעידים על זיוף תוצאות ההצבעה, מחדלי אבטחת מידע, כפילות בהצבעות, זליגת תוצאות הצבעה למתמודדים אחרים, שיבוש ראיות ועוד. מאידך, המומחים מטעם הנתבעים קבעו כי רמת האבטחה היתה "סבירה מאוד", כי לא היה זיוף ידני או טכנולוגי בבסיס הנתונים וכי ניתן לאשר את ההצבעות שבוצעו באמצעות המערכת האינטרנטית. על אי-אמינות מערכת ההצבעה הממוחשבת ניתן ללמוד גם מעדויות נוספות שנשמעו במהלך המשפט. עדויות אלה מצטרפות לעובדה נוספת, שאין חולק עליה, והיא כי בשעה מסוימת נרשמו בבת אחת 1,100 קולות לאחד המתמודדים, באופן לא תקין ותוך ניצול פרצה כלשהי במערכת ההצבעה. לפיכך, יש להעדיף את חוו"ד מומחה התובעת על-פני זו של מומחי הנתבעים. על יסוד חוו"ד זו יש לקבוע כי מערכת ההצבעה הממוחשבת לקתה בליקויי אבטחה מהותיים וכי במסד הנתונים נעשו שינויים שגרמו לכך שהצבעות שנעשו לטובת מתמודדים שונים בתחרות "זלגו" ונרשמו לזכות טימור. יש בהפתעת השופטים מתוצאות ההצבעה הממוחשבת כדי לחזק את המסקנה כי טימור נבחר על-בסיס מניפולציות שנעשו בבסיס הנתונים ובהטיית התוצאות לטובתו. אין להיעתר לעתירת התובעת כי תיפסל ההצבעה הממוחשבת וכי תוצאות התחרות ייקבעו לפי החלטת השופטים בלבד. כללי התחרות קבעו כי דירוג המשתתפים ייעשה לפי שיקלול הצבעת השופטים והצבעת הקהל גם יחד. איון תוצאות הצבעת הקהל מותיר את משתתפי התחרות ללא תוצאה סופית. בנוסף, פסילה כאמור אינה עושה צדק עם אנשים שהטריחו עצמם להצביע והצביעו כדין, ועם משתתפים שבתוצאותיהם לא נעשו מניפולציות. לא יהיה נכון להכריז על התובעת כמי שזכתה במקום הרביעי, שכן זכייה זו מבוססת על ציון חלקי בלבד. לא ניתן לשחזר את ההצבעות המקוריות של מבציעי האינטרנט או לדעת את כמות ההצבעות שהוטו או זויפו. לפיכך, בסופו של יום וחרף הפגמים שהתגלו בהצבעה האינטרנטית, לא ניתן ליתן לתובעת את הסעד שהיא עותרת לו, והוא הצהרה בדבר קביעת מקומה בתחרות. התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.

עדכון: ביום 1.3.2016 נדחה בפסק-דין ערעור שהגישה התובעת לביהמ"ש העליון, לאחר שהצדדים קיבלו את המלצת ביהמ"ש ביחס למסקנה העולה מפסק-הדין לעיל, שהיא כי בהצבעה באינטרנט היו "הצבעות שהוטו או זויפו", כך שבמסד הנתונים ששימש לצורך התחרות "נעשו שינויים שגרמו לכך שהצבעות נעשו לטובת מתמודדים שונים בתחרות 'זלגו' ונרשמו לזכותו של טימור", על כל המסקנות והמשמעויות הנובעות מקביעה זו לגבי תוצאות התחרות [ע"א 7216/15 זנאתי נ' אקסטרא טופ הפקות בע"מ ואח'].