ת"א 21032-02-13 קרפל נ' די.פי.סי מובייל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט ד"ר עדי זרנקין): התובע עוסק בענף התיירות. הנתבעת היא בעלת הזכויות בתוכנת "מור 2000", המיועדת לסוכנויות נסיעות. הצדדים הקימו יחדיו מיזם לפיתוח תוכנה חדשה שתכלול גרסה חדשה ומשופרת של תוכנת "מור 2000", בשם "אוריקה". לאחר פיתוח תוכנת "אוריקה" נקלע המיזם המשותף לקשיים, כאשר בסופו של דבר רכש התובע את מלוא הזכויות במיזם תמורת שקל אחד, כנגד כל חובות המיזם. התובע טען כי הוסכם בין הצדדים כי כל פיתוח של "מור 2000" יהיה שייך למיזם המשותף וכי גילה כי הנתבעת עושה שימוש אסור בפיתוחים של "מור 2000" ומשווקת אותה לגורמים בענף התיירות, תוך הפרת זכויות היוצרים שלו. הנתבעת טענה כי תוכנת "מור 2000" המקורית אינה חלק מההסכם וכי בתוכנת "אוריקה" הנתבעת לא עשתה כל שימוש. נפסק - 
  • הנתבעת טענה להעדר יריבות, משום שלא היתה צד להסכם. אין בטענה ממש. התביעה נגד הנתבעת הוגשה בעילה של הפרת זכויות יוצרים. זכות זו היא זכות קניינית התקפה כלפי כולי עלמא. בעל הזכות זכאי להגיש כנגד כל אדם שהפר את זכותו ואין הכרח כי יהא קשר חוזי בין בעל הזכות לבין מפר הזכות.
  • קריאת ההסכם שנחתם עם התובע מלמד כי: (1) זכויות הקניין הרוחני של הנתבעת ב"מור 2000" נותרו כפי שהיו בטרם החתימה על ההסכם; (2) לקוחות הנתבעת שבחרו לא לעבוד עם "אוריקה" יוותרו לקוחותיה וכפועל יוצא הם ישתמשו ב"מור 2000" המקורית; (3) לקוחות הרוכשים את תוכנת "אוריקה", עם "מור 2000" החדשה, יהיו לקוחות המיזם בלבד. לפיכך, התשובה לשאלה האם ההסכם שלל את זכותה הקניינית של הנתבעת ב"מור 2000" המקורית, הינה שלילית.
  • זכויות קניין רוחני, ובכללן זכויות יוצרים, הן זכויות קנייניות לכל דבר, שלפי הדין מכירתן נעשית בהסכם בכתב ובדרך כלל בתמורה. לו היו מסכימים הצדדים כי זכויות הקניין הרוחני ב"מור 2000" יעברו מהנתבעת למיזם, חזקה שהדבר היה מוצא ביטוי בהסכם. 
  • תוכנת מחשב היא "יצירה ספרותית" המוגנת לפי חוק זכות יוצרים. החוק מעניק לבעל זכות היוצרים את הזכות הבלעדית לעשות ביצירה את הפעולות המנויות בחוק. העובדה כי ההסכם העניק לתובע הרשאה בלתי מוגבלת לשימוש ב"מור 2000" המקורית, אינה מורידה או מעלה לעניין זכות הבעלות בתוכנה, שנותרה כאמור בידי הנתבעת.
  • האם השתמשה הנתבעת ב"מור 2000" החדשה שנוצרה במסגרת המיזם? דין טענת התובע להידחות. התובע לא הביא ראייה רלבנטית לתמוך בטענתו. הניירת שצורפה לתצהיר התובע אינה רלבנטית שכן היא עוסקת ב"מור 2000" המקורית ואין לה כל קשר למיזם. התובע לא הציג מהי תוכנת "אוריקה", שכן הוא לא השווה בין "אוריקה" לבין "מור 2000", שזו השוואה מתבקשת. מהניירת שהוצגה לא ניתן ללמוד מה קיים ב"אוריקה" ומקל וחומר לא ניתן ללמוד האם הנתבעת עשתה בה שימוש.
  • התובע לא ביסס את תביעתו על חוות דעת מומחה והטענה בדבר מהות הפיתוחים שנעשו ב"מור 2000" נותרה ללא ביסוס של מומחה. התביעה לא הוכחה ואין מנוס מדחייתה.