ת"א 16140-10-14 גיא בית-און נ' מיכאל הרשקוביץ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט מגן אלטוביה): תביעת לשון הרע. התובע הוא עו"ד העוסק בטיפול בתביעות של נכי צה"ל. התובע סייע לנתבע, נכה צה"ל, בהקמת עמותה בשם "מצדיעים לנכי צה"ל". הנתבע הוא יו"ר העמותה ומייסדה וזו פועלת באמצעות האתר matzdeim.co.il. עניין התובענה בפרסום שביצע הנתבע באתר העמותה (המופיע גם בדף הפייסבוק של העמותה), כאשר לטענת התובע מהווה פרסום זה לשון הרע כלפיו וכי קדמו לו פרסומים קודמים שהחלו משעה שסירב התובע עוד לסייע בהפעלת האתר. נפסק -

הפרסום הופץ בדף האינטרנט של העמותה ובעוד 4 דפי פייסבוק שלה והוא מהווה "פרסום" כאמור בסעיף 2 לחוק. האמור בפרסום מהווה לשון הרע, כמובנה בחוק, שכן יש בו כדי לבזות את התובע וכדי לפגוע בעיסוקו כעו"ד המתמחה בייצוג נכי צה"ל. משבחר הנתבע להשתלח בתובע ולהציג את ביקורתו כלפיו כעובדות מוגמרות, תוך פגיעה בשמו הטוב של התובע ובהתנהלותו כעורך-דין, ללא ביסוס עובדתי מינימלי ובלא שניתנה לתובע האפשרות להגיב ולהגן על שמו הטוב, גוברת הזכות לשם טוב על חופש הביטוי ויש להפעיל את כובד משקלו של חוק איסור לשון הרע. הגנות החוק לא עומדות לנתבע במקרה דנן.

נראה כי הנתבע היה משוכנע באמיתותה של לשון הרע. הנתבע מקדיש את זמנו לפעילות למען נכי צה"ל ועל כוונותיו הטובות בהקמת האתר והעמותה אין ספק. תפוצת הפרסום אינה מגיעה לאלפי אנשים, אלא נראה שהתפוצה בדפי הפייסבוק ובאתר כוללות מאות אנשים בלבד. מספר החברים בדפי הפייסבוק של העמותה לא שווה למספר האנשים הנחשפים לכל פוסט ואף נמוך ממנו בהרבה. בשל ההבנות אליהן הגיעו הצדדים ותיקון הפרסום, הפרסום הפוגע לא "שהה באוויר" זמן ממושך. בהתחשב במכלול הנסיבות והיסטוריית היחסים בין התובע והנתבע, הנתבע יפצה את התובע ב-10,000 ש"ח בגין נזק בלתי מוכח שנגרם לו מפרסומו של הנתבע. תשלום הפיצוי יעוכב, עד למועד בו ייקבע בהכרעה חלוטה כי הנתבע פרסם פרסום נוסף לאחר פסק-הדין, המהווה לשון הרע נגד התובע, בלא הצדק או הגנה שבדין.