ת"ק 21053-10-14 מזל גבירצמן נ' אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ראשל"צ, השופט ד"ר גיא שני): תביעת ספאם. התובעת טענה כי קיבלה מהנתבעת, חברה העוסקת בהשכרת רכב וליסינג, 2 הודעות SMS בעניין הצטרפות למועדון לקוחות, מבלי שנתנה את הסכמתה לכך ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי ההודעות אינן מהוות "דבר פרסומת", הואיל והצעה להצטרף למועדון לקוחות אינה מעודדת רכישת מוצר או הוצאת כספים, ועצם קיומו של אינטרס כלכלי לנתבעת בהקמת מועדון הלקוחות אין בו כדי להפוך הענקת מתנה ל"דבר פרסומת". הנתבעת הדגישה כי התובעת היא לקוחה ששכרה ממנה רכב ומסרה פרטי קשר. נפסק -

דין התביעה להתקבל אולם אין לפסוק את מלוא הסכום שהתבקש (2,000 ש"ח). כאמור, הנתבעת טענה כי ההודעות אינן מהוות "דבר פרסומת". עמדה דומה שהשמיעה הנתבעת נדחתה בהליך אחר [ת"ק 53483-05-14]. אין הצדקה להדיר ממסגרת החוק הודעה של בית-עסק המציעה ללקוח להצטרף למועדון לקוחות תוך קבלת הטבות. בית-עסק עושה כן משום האינטרס הכלכלי הגלום בכך, ובראש ובראשונה "שימור" הלקוח ועידודו להמשיך ולהעמיק את הקשר העסקי עם המציע.

עצם הצעת הטבות ללקוח כדי לתמרץ את כניסתו למועדון, אינה גורעת מהעובדה שמדובר באמצעי שיווק לכל דבר ועניין. כבר נפסק כי המחוקק הרחיב את הגדרת "דבר פרסומת" כך שתקיף סוגים שונים של ביטויים, שהמשותף להם הוא כי בעקבותיהם ידורבן הנמען, בכל דרך שהיא, לשלם. שיגור הודעות על-ידי בית-עסק לגבי מועדון לקוחות במטרה "לחזק את המותג" ו"לחזק את הקשר מול הלקוחות", מהווה פרסום לכל דבר ועניין.

אין לקבל עמדה שלפיה לצורך הקביעה אם הודעה מסוימת באה בגדר החוק אם לאו, יהא צורך לאמור את "כדאיותה העסקית" או לבחון אם נמענים אחרים בחרו להיענות להצעה הגלומה בהודעה. הדגש הוא בריבונות של הנמען המסוים, בחופש הבחירה שהחוק מקנה לו בכל הנוגע לקבלת דברי פרסומת. לשם כך נועד מודל ה- opt-in שאומץ בחוק. קבלת עמדת הנתבעת עלולה ליצור מסלול עוקף למשלוח פרסומים שלא בדרכים הקבועות בדין. ההודעות שנשלחו לתובעת מהוות "דבר פרסומת" כמשמעו בחוק.

באשר לטענה לתחולת הוראות סעיף 30א(ג) לחוק - אין לקבל טענה זו. אף אם התובעת מסרה בעבר את פרטיה במסגרת עסקה עם הנתבעת, הרי שאין כל הוכחה כי הנתבעת הודיעה לה שהפרטים שמסרה ישמשו למשלוח דברי פרסומת מטעמה. באשר לפיצוי - בשים לב לכך שמדובר בשתי הודעות ללא תוכן פוגעני, ששוגרו לתובעת באותו היום תוך זמן קצר, יש לפסוק לתובעת סך של 1,600 ש"ח כולל הוצאות.