עת"מ 34659-05-14 עמותת "הורות משותפת=טובת הילד" נ' קופת חולים מכבי ואח'

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר דפנה אבניאלי): עתירת עמותת "הורות משותפת - טובת הילד" להורות לקופות החולים המשיבות לפרסם באתרי האינטרנט שלהן חוזר בנוגע לזכותם של הורים שאינם נשואים והורים גרושים, לקבל מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים. העתירה נסמכת על סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכן על סעיף 6 לחוק חופש המידע. נפסק -

שאלת הסמכות: המשיבות אינן חולקות על כך שהחלטה לפי חוק חופש המידע מצויה בסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים, אך טוענות כי העותרת לא פנתה לקבלת מידע מרשות ציבורית, אלא דרשה לחייב את הקופות לפרסם נוהל של קבלת המידע באתרי האינטרנט שלהן ולכן עתירתה אינה מצויה בסמכות ביהמ"ש. לכאורה יש ממש בטענה, לאור סעיף 6(א) לחוק חופש המידע, המורה לרשות הציבורית להעמיד את ההנחיות המנהליות לעיון הציבור, אך אינו מחייבה ליצור אותן. העותרת אינה מבקשת שהמשיבות ייצרו נהלים פנימיים חדשים, יש מאין, אלא מבקשת להעמיד לידיעת הציבור את עצם הזכות הנגזרת מהחוק. אין מקום לדחות את העתירה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.

בניגוד לגופים כמו המל"ל, קופות החולים אינן מחויבות לשלוח באופן "אוטומטי" את המידע אודות הקטינים להורה הלא משמורן, שעידכן את כתובתו ככתובת נוספת של הקטין, וההורה מחויב לפנות אל קופות החולים בכתב בבקשה לקבלת המידע. קופות החולים התבקשו על-ידי משרד הבריאות לפרסם הנחיות מנהליות בנושא מיסוד הקשר שבין ההורים לקופות החולים. במכתב התבקשו קופות החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן את ההנחיות המנהליות.

קשה ואף כמעט בלתי אפשרי לאתר את המידע המופיע באתרי האינטרנט של קופות החולים, בנוגע לזכויות הורים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הורה המבקש לדעת מהן זכויותיו בנושא, נדרש לערוך חיפוש ארוך ומקיף באתר האינטרנט של כל קופה. בכל הקופות (למעט מכבי) הפרסום נעשה בדרך של הפנייה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, דבר המחייב את ההורה להיכנס לנבכי החוזר כדי ללמוד במה מדובר.

האם המשיבות מחויבות לפרסם את המידע באתר האינטרנט שלהן? בשלב זה, כאשר העותרת אינה עומדת עוד על הדרישה לפתח נהלים פנימיים, ומסתפקת רק במסירת מידע על עצם הזכות לקבלת מידע בנפרד באתרי האינטרנט של הקופות, אין ספק כי חובתן של הקופות לעשות כן. דומה, כי תם העידן שבו היה מפורסם מידע חיוני על-גבי לוח שעם במרפאות קופות החולים. אך טבעי הוא, כי מבוטח המבקש לקבל מידע אודות זכויותיו בקופות החולים, יפנה לאתר האינטרנט של הקופה וימצא את מבוקשו במהירות ובנוחות.

העידן המודרני בו אנו חיים, הפך את רשת האינטרנט לכלי ראשון בחיפוש מידע. קופות החולים התאימו עצמן למציאות מודרנית זו והן מציעות מידע רחב ומקיף אודות הזכויות הרפואיות של מבוטחיהן באתרי האינטרנט שלהן, כמו גם האפשרות לבצע פעולות שונות. 

במציאות הטכנולוגית של ימינו, פרסום מידע באינטרנט מהווה פרקטיקה ראויה, גם אם אינו מחליף את החובה לאפשר עיון במקום אחר שבו יש "גישה נוחה לציבור", כלשון תקנה 3 לתקנות חופש המידע. האינטרנט מהווה מקור מידע מגוון ונגיש לכל אדם. ראוי היה כי קופות החולים תפרסמנה מיוזמתן באינטרנט, בצורה פשוטה וברורה, את דבר זכותו של הורה לקבל מידע בנפרד מההורה האחר. מסיבות שלא הובהרו, מסרבות הקופות לפעול כך, גם לאחר שהדבר הוצע להן על-ידי ביהמ"ש.

הפרסום באתר האינטרנט על דרך ההפניה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, מקשה שלא לצורך על ציבור מבוטחי הקופות. חובת הרשות המנהלית למסור מידע לפי חוק חופש המידע, כוללת בחובה גם את החובה לפרסם את הזכות לקבלתו באתר האינטרנט שלה, נוכח האפקטיביות הרבה של פרסום בדרך זו, והיכולת לעשות כן בצורה קלה ופשוטה. קופות החולים עושות שימוש נרחב באתר האינטרנט שלהן לצורך פרסום מידע, אך הדרך המסורבלת שבה בחרו לפרסום המידע במקרה זה, אינה מהווה דרך נאותה. לא ניתן להסתפק בהפניה.

העתירה התקבלה. על קופות החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן את עצם הזכות לקבלת מידע רפואי בנפרד מההורה האחר, לאחר שהוגשה הודעה על כך בכתב. הפרסום יעשה על-ידי ציטוט החוק, או הבאת תוכנו במלל דומה. לצד הפרסום, ניתן ליצור לינק לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות. הפרסום יעשה בצורה בולטת באתרים, ולא תוך הבלעה במלל של זכויות אחרות, כפי שהוא נעשה כיום.