ת"ק 790-09-14 אורי דן נ' חברת ריפא מדיה גרופ בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשם ניר נחשון): תביעה להשבת התמורה הכספית ששילם התובע, לאחר שביקש לבטל עסקה טלפונית שנכרתה בין הצדדים ביחס לקורס בנושא "יצירת הכנסות מהאינטרנט". נפסק - דין התביעה להתקבל בחלקה. עסקינן בעסקת מכר מרחוק עליה חלים תנאים ספציפיים המפורטים בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. מדובר במוצר שנרכש בהתאם לכללי עסקת מכר מרחוק, הכוללים אפשרות ביטול בכתב בתוך 14 ימים ממועד הרכישה. אשר לטענת הנתבעת, כי עסקינן בקורס אינטרנטי שהינו טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית - במקרה דנן אין מדובר במוצר פיזי מוחשי העומד בפני עצמו, אלא במוצר לוואי המשמש כלי למידה במסגרת הלימודים במכללה (מכללת קליקים), כאשר למוצר זה קיימת מסגרת לימודים פרונטאלית בדמות מפגשים ומשכך לא ניתן להשוותו למוצר וידאו רגיל. התובע העיד כי לא ביצע אקטיבציה של הקורס ולא פתח את הקבצים שנשלחו אליו. אי הפעלת הסיסמה או ביצוע אקטיבציה כמוהם כמוצר שאריזתו לא נפתחה. לא די בהצגת מדיניות הביטולים של הנתבעת באתר האינטרנט שלה, אלא יש להוכיח כי התובע היה מודע לתנאי הביטול והסכים לתנאי ההתקשרות ואישורם בחתימתו, או להוכיח לכל הפחות כי תנאי ההסכם נשלחו אליו מיד לאחר ביצוע העסקה. באין הסכם מסודר עם התובע, הדבר פועל לחובת הנתבעת. ביהמ"ש הורה על ביטול העסקה בין הצדדים ועל השבת מלוא תמורתה לתובע.