ת"ק 17858-04-14 יעקב בן יששכר נ' אושרת קוטלר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט טל חבקין): תביעת לשון הרע, שעניינה בכתבה שערך הנתבע 2, בנושא התנהלותן של רשויות הרווחה באשר להוצאת ילדים מחזקת הוריהם. הכתבה שודרה בתוכנית "המגזין", המשודרת בערוץ 10 בהנחיית הנתבעת 1. התובע הגדיר עצמו כעיתונאי ופעיל חברתי והוא רואיין לכתבה בהסכמתו. התובע טען כי הקטע מהכתבה בו הוא מופיע וכן הדיון העוקב באולפן, עולים כדי לשון הרע כלפיו, בין היתר משום שהנתבע 2 ציין כי התובע הוא מנהל אתר האינטרנט של "התנועה למען עתיד ילדינו", על-אף שהתובע הכחיש זאת בכתבה וטען כי לא כתב את שיוחס לו. נפסק -

דין התביעה להידחות. אף בהנחה שהנתבעים פרסמו לשון הרע כלפי התובע, עומדת להם הגנת אמת בפרסום. לצורך הדיון הניח ביהמ"ש שמספר דברים שנכללו בכתבה עולים כדי לשון הרע כלפי התובע. ייחוס אחריות לניהול אתר אינטרנט, הכולל פרסומים המייחסים לעובדים סוציאליים התנהגות נאצית, גרימת שואה וכו', עשויים, בעיניו של צופה סביר, להשפיל את האדם שהאחריות לפרסום מיוחסת לו, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג, או לבזותו בשל מעשיו והתנהגותו. הפרסום עומד בתנאים הדרושים לגיבוש הגנת אמת בפרסום. הנתבעים עמדו בנטל להוכיח כי התובע אכן פרסם את הפרסומים שיוחסו לו. הנתבעים הגישו מספר תדפיסים מאתר התנועה ומאתרים אחרים המעידים כולם על מעורבות פעילה של התובע בתכנים המצויים באותם אתרים. אלו מעידים לכאורה על מידת מעורבות רבה של התובע בתכנים המופיעים באתר ולמצער על הסכמתו לכך שהאתר יפרסם את פעילותו. הפרסומים מעידים כי התובע קשור קשר בל יינתק בתנועה שמי מטעמה מפעיל את האתר ואחראי לפרסומים המופיעים בו. התביעה נדחתה.