ת"ק 4209-04-14 חזני נ' לייזר אמג'ין בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, הרשמת גילה ספרא-ברנע): התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו הודעות פרסומת באמצעות פקסימיליה, החל משנת 2011 ועד סמוך להגשת התביעה, למרות שהביע פעם אחר פעם את רצונו שלא להיכלל ברשימת התפוצה. נפסק - מעדות התובע ושיחה עם נציגת הנתבעת שהושמעה בדיון עולה כי הנתבעת שלחה לתובע הודעות פרסומת בפקסימיליה והוא שלח אליה הודעה כי הוא מבקש לחדול מכך. הודעת הסירוב התקבלה אצל הנתבעת. חרף זאת, המשיך התובע לקבל הודעות על מחירי מוצרים שהנתבעת מוכרת, שעל חלקן הגיב התובע בהודעות פקס. הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ועליה לפצות את התובע עבור כל אחד מפרסומי התביעה, בסך 1,000 ש"ח לכל פרסום, למעט הפרסום הראשון, שביחס אליו יעמוד סכום הפיצוי על 500 ש"ח (סה"כ 13,500 ש"ח). בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע החזר אגרה בסך 135 ש"ח והוצאות בסך 250 ש"ח.