ת"א 5150-05-14 לייבדיאנאס בע"מ ואח' נ' קובי (סבח) שחר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט גדעון גינת): החלטת ביניים. המבקשת 1 פועלת כרשם מוסמך של שמות מתחם מטעם איגוד האינטרנט הישראלי. לטענתה, הקימה מערכת טכנולוגית מקורית לרישום שמות מתחם המבוססת על קוד תוכנה המוגן בזכויות יוצרים ומהווה סוד מסחרי. המבקש 2 והמשיב 1 היו בעבר שותפים במבקשת 1, עד לרכישת מלוא אחזקותיו של המשיב 1 במבקשת 1 על-ידי המבקש 2. החל משנת 2013 משמשת המשיבה 2 אף היא כרשם מוסמך מטעם איגוד האינטרנט. המבקשים טענו כי רכיבי מערכת רישום שמות המתחם שמפעילים המשיבים הועתקו ממערכת המבקשים, תוך פגיעה בזכויותיה ובסודותיה המסחריים. ביהמ"ש מינה מומחה מטעמו בתחום פיתוח תוכנות מחשב, לצורך בדיקת קוד התוכנה של הצדדים. נפסק -

המבקשים הגישו בקשה לסעדים זמניים המתבססות על מסקנותיו של המומחה, שעיקרן כי קוד התוכנה המשמש את מערכת הנתבעים נכתב תוך שכפול והעתקת קוד התוכנה של המערכת המקורית של התובעים. מסקנות המומחה עולות במידה רבה בקנה אחד עם אלו של המומחה מטעם התובעים. אין מחלוקת, לצורך השלב הנוכחי של הדיון, כי ראוי שביהמ"ש יאמץ את מסקנות המומחה מטעמו. הנתבעים לא חלקו על זכותם של התובעים לסעד של מו מניעה זמני, לפיו ייפסק השימוש בקוד התוכנה על-ידי הנתבעים. קיימת חזית בין הנתבעים 2,3,5 ו-6, לבין הנתבעים 1 ו-4, כאשר הראשונים טוענים כי רכשו בתום לב את קוד התוכנה מושא המחלוקת מהנתבעים 1 ו-4. הכרעה בנושא זה אינה דרושה לצורך ההחלטה הנוכחית. הנתבעים 2,3,5 ו-6 הודיעו בתחילת ההליכים כי החליטו על הזמנת קוד תוכנה חלופי לזה בו נעשה שימוש כיום ועמדתם היא כי אין מניעה למתן צו המניעה, בתנאי שיתאפשר להם מעבר מסודר לקוד התוכנה החדש (לצורך כך נתבקשה אורכה עד ליום 1.3.2015).

בשלב זה יש לקבל את עמדת התובעים. קוד התוכנהף שלגביו הביע המומחה את דעתו, הוא בגדר תנאי בלעדיו אין לגבי השירות לציבור הניתן על-ידי הנתבעים 2,3,5 ו-6. בהעדר קוד תוכנה, לא ניתן להפעיל את השירות כלל. מדובר במרכיב יסוד משמעותי בשירות המוצע. אין מחלוקת שזכויות היוצרים בקוד הן של התובעים ובשלב הנוכחי הם זכאים להגנה על זכותם הקניינית. עצם העובדה שמאז הגשת התובענה (בחודש מאי 2014), לא מצאו הנתבעים חלופה לקוד התוכנה בו הם עושים שימוש, חרף העלות הנמוכה יחסית לעמדתם, תומכת בעמדת התובעים כי ומצביעה על מרכזיותו וחשיבותו של קוד התוכנה, שהזכויות בו שייכות לתובעים. העובדה שהנתבעים, כולם או חלקם, בנו לעצמם פעילות עסקית על-בסיס אותו קוד, אינה יכולה כשלעצמה למנוע מהתובעים קבלת הגנה על זכויותיהם מכוח הדין. ראוי לתת אורכה קצרה בלבד כדי לאפשר התארגנות מתאימה של הנתבעים. ניתן צו מניעה בהתאם לעתירה, שייכנס לתוקפו ביום 22.12.2014.