ת"א 10058-10-11 שמעון לנקרי ואח' נ' שלמה פדידה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופטת אספרנצה אלון): תביעת לשון הרע שהגישו ראש עיריית עכו ומנכ"ל העירייה, נגד חבר אופוזיציה במועצת העיר. עניין התביעה במכתב שכתב הנתבע ושלח לראש העיר, שכותרתו "אני מאשים". הנתבע פרסם את המכתב באתר האינטרנט "עכו-נט". נפסק -

מכתבו של הנתבע הוא בגדר חופש הביטוי הלגיטימי שמשמיע אזרח, במיוחד חבר מועצת העיר, כביקורת להתנהלות ראש העיר ומנכ"ל העירייה. בהיותו חבר מועצת העיר, מוטלת על הנתבע אחריות אזרחית להביע דעה, למחות, לבקר ולהעלות דברים על סדר היום הציבורי. אין ספק שהנתבע השתמש בביטויים פרובוקטיביים, אך אלו אינם נופלים בגדר לשון הרע, אלא יש בהם כדי לעורר את דעת הקהל ולהעלותם על סדר היום הציבורי. אין הם בבחינת חציית גבולות אדומים ופגיעה בשם הטוב. הפרסום אינו נופל לגדר לשון הרע כמשמעותו בחוק. לו היה נדרש ביהמ"ש לאמוד את הנזק שנגרם לתובעים, היה זה נאמד ב-10,000 ש"ח לשני התובעים, בין היתר לאור מעמדם הציבורי של התובעים והנתבע, משך הפרסום (זה היה באתר לזמן קצר ביותר, בין שעתיים לשמונה ימים, והוסר לאחר מכן), תפוצת הפרסום (באתר אינטרנט ייעודי לתושבי עכו, שתפוצתו מוגבלת וכאשר לתובעים ניתנה אפשרות לפרסם כתבה/תגובה באותו היקף), עוצמת הפרסום והמדיניות השיפוטית. התביעה נדחתה.