עש"א 26034-05-14 שוברט ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופט גלעד הס): בקשה למחיקה על הסף של ערעור על שומה מכרעת לפי חוק התכנון והבניה. המבקשים טוענים כי השומה נשלחה לצדדים בדוא"ל וכי הערעור הוגש באיחור. נפסק - דין הבקשה להידחות. אין צורך להכריע בסוגיות המהותיות שהעלו הצדדים, שכן אין כל ראיה כי השומה אכן נתקבלה אצל השמאי מטעם המשיבה. לא ניתן לראות בהודעות שקדמו למשלוח השומה הוכחה כי המשיבה קיבלה או ידעה על השומה לפני המועד הנדרש. המבקשים אכן צירפו את הודעת המייל שנשלחה על-ידי השמאית המכריעה, אולם אין כל ראיה, או ראשית ראיה, כי ההודעה שנשלחה אכן נתקבלה אצל השמאי מטעם המשיבה. ההודעה נשלחה ללא דרישה לאישור קריאה או אישור קבלה של המקבל, אותם ניתן לבקש בפשטות יחסית במסגרת תוכנות הדוא"ל. לא רק שאין אישור קבלה או קריאה, אלא שהוגש תצהיר של השמאי מטעם המשיבה לפיו ההודעה לא נתקבלה אצלו. לפיכך, לא ניתן לראות בעצם משלוח ההודעה כהמצאה כדין. אין זה בלתי סביר כי ההודעה שנשלחה לא הגיע ליעדה. השומה המכרעת משתרעת על 22 עמודים בקובץ PDF. קובץ בסדר גודל כזה דורש קיבולת זיכרון משמעותית, כך שבהחלט ייתכן כי לאור גודל הקובץ שצורף להודעה, ההודעה נחסמה בשרת היוצא או בשרת המקבל. הערעור הוגש במועד ודין הבקשה להידחות.