פר"ק 42153-05-14 רו"ח חן ברדיצ'ב, מפרק זמני של מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ נ' עיתון ישראל היום בע"מ ואח'

(החלטה, מחוזי י-ם, השופט דוד מינץ): בקשה למתן הוראות להמשך ביצוע הפרדת הנכסים בין נכסי אתר האינטרנט nrg, שנמכר לידי "ישראל היום", לבין נכסי העיתון מעריב, שנמכר לידי "ג'רוזלם פוסט". הסוגיות שלגביהן לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמה נוגעות לארכיון התמונות הדיגיטלי שהיה בבעלות החברה, השימוש בשם "מעריב" על-ידי ישראל היום באתר nrg ובאפליקציות הדיגיטליות השונות, אפליקציית nrg ועוד. נפסק - לעניין ארכיון התמונות הדיגיטלי, ג'רוזלם פוסט טענה כי נוהלו שני ארכיוניים דיגיטליים נפרדים, האחד של מעריב והשני של nrg, וכן כי הארכיון הדיגיטלי של nrg מאפשר שימוש חוזר בתמונות באתר האינטרנט וכך למעשה מספק את צרכיה של nrg. גם אם התמונות לא היו מאפשרות שימוש עתידי, אין מקום להעביר לישראל היום יותר ממה שמצוי באותו ארכיון, שכן זהו הארכיון אותו רכשה nrg. הרוב המכריע של התמונות הנמצאות בארכיון מעריב, בו מבקשת ישראל היום לעשות שימוש, לא הופיע מעולם באתר ועל כן אינו קשור לישראל היום בשום דרך שהיא. במובן המהותי, קיים "ארכיון אחד" ששימש הן את מעריב והן את nrg. כך למעשה, הבעלות על ארכיון התמונות הדיגיטלי האחד, אשר שימוש הן לצורך פרסום תמונות בעותק הפיזי של העיתון, והן לצורך פרסום תמונות באתר האינטרנט המקוון שנוהל תחת אותה חברה, מגיעה לכדי מעין "בעלות משותפת" על סוגי פעילויות שונים של דבר אחד. זהו במצב מורכב בו שני צדדים מבקשים לעשות שימוש במאגר ששימש "אותם" בעבר, עת היו שני הגופים עדיין "גוף אחד". בנסיבות אלה, ה"שותפות" במאגר האחד אינה מסתיימת באופן אוטומטי וגורף עם פיצול הגוף לשני גופים. מקובלת עמדת הנאמן כי כל התמונות שנעשה בהן שימוש באתר nrg לפני מועד מכירתו לישראל היום, הן חלק מאתר nrg ולמעשה הן גם בבעלות ישראל היום. לכן, ישראל היום רשאית להשתמש בתמונות שנמצאות בארכיון הדיגיטלי שפורסמו באתר nrg, ולג'רוזלם פוסט לא יכולה להיות טענה כנגד ישראל היום באשר לשימוש בתמונות אלה ופרסומן באתר. לעניין השימוש בשם "מעריב" באתר nrg, אף ישראל היום הסכימה כי לא יאוזכר השם "מעריב" בתכנים עתידיים שיתפרסמו באתר. לגבי התכנים המופיעים כיום באתר, מקובלת עמדת הנאמן כי אין לדרוש מישראל היום למחוק את השם מתכנים היסטוריים באתר.