ת"א 30736-09-14 שיבולת חברה להנדסה ובנין בע"מ נ' גיאודינמיקה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופט עמית רוזניס): בקשה לסילוק תביעה חוזית על הסף, בטענה לחוסר סמכות מקומית. התובעת ביססה את הסמכות המקומית בכך שהודעת הקיבול של ההצעה ששלחה לנתבעת נמסרה במשרדיה בחיפה. הנתבעת טענה כי כאשר מדובר בעסקה שנרקמה בתקשורת אלקטרונית, לא ניתן לראות את מקום מושבו של המציע כמקום יצירת ההתחייבות. נפסק - מקום כריתת החוזה בין הצדדים הוא מקום יצירת ההתחייבות, המקנה סמכות מקומית (תקנה 3(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי). המקום בו נכרת החוזה הוא המקום בו נמסרה הודעת הקיבול. כאשר נכרת חוזה באמצעות תקשורת אלקטרונית, מקום הקיבול הוא מקום מושבו של המציע. מקום הימצאו הפיזי של מנהל התובעת עת הגיעה לידיו הודעת הקיבול בדוא"ל אינו רלבנטי, כאשר קיבל את הודעת הדוא"ל כאורגן של התובעת, חברה שמושבה בחיפה. בימי התקשורת האלקטרונית אין חשיבות רבה למקום הימצאו של מאגר הזיכרון עליו שמור המידע הדיגיטלי. שמא נתחיל לתור אחר מקום הימצאו של שרת חברת הדוא"ל שאליו הגיע מסר ספציפי וממנו נמשך על-ידי הנמענים בכל מקום בעולם בו הם נמצאים. הבקשה נדחתה.