בקשה לרישום סימני מסחר 229697, 229698 - Child Guard

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): בקשות לרישום סימן המסחר Child Guard בסוגים 9 ו-42, לאחר שסורבו לרישום על-ידי מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים. עיקר עילת הסירוב נעוצה בהיות הצירוף המבוקש לרישום חסר אופי מבחין, הנוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות והשירותים שלסימונם נועד. המבקשת טענה כי הצירוף לא נועד לסימון תוכנה או שירות שעניינם שמירה, אלא כאלה שנועדו לעקוב אחר כניסות לאתרים, לנטרן ולשלוח את המידע האמור למבוגר אחראי בדוא"ל. נפסק -

המבקשת תיארה את השירותים הנושאים את הסימן כתוכנה המפקחת אחר הרגלי הגלישה של ילדים באמצעות איסוף נתונים ומשלוח המידע למבוגר אחראי. המבקשת טענה כי התוכנה אינה מגנה על ילדים, במובן זה שאינה חוסמת כניסה לאתרים. בציר התיאוריות מצוי הסימן בצד המרמז יותר מאשר בצדו המתאר. המבחן להיות הסימן מרמז הינו הצורך במחשבה על-מנת לקשר בין הסימן לבין הטובין והשירותים. ציון הסימן ביחס לתוכנות אינו מעלה בראשו של הצרכן את האסוציאציה המיידית לתוכנת ניטור. אמנם גם סימנים המציינים את ייעוד הסחורה ותוצאת השימוש בה עשויים להיות מתארים, אולם ייעוד התוכנה והשירות הינם אך באופן עקיף שמירה על הילד וזאת באמצעות מעורבות המבוגר האחראי בתהליכי הגלישה. קיים מרחק מספיק בין הסימן המבוקש לבין הסחורות והשירותים. לסימן אופי מבחין אינהרנטי. יש להורות על קיבול הבקשה לרישום הסימן.