סע"ש 30642-07-13 אריאל-אלכסנדר דרנובסקי נ' ספוט-נט בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת חופית גרשון-יזרעאלי): בקשת התובע להוצאת ראיות פסולות מתיק ביה"ד. עניין התביעה בדרישת המבקש לתשלום זכויותיו שלא שולמו לו לטענתו עם סיום עבודתו במשיבה 1. המבקש טען כי בתצהיר גילוי המסמכים מטעם המשיבים הוזכרו תכתובות דוא"ל בין המבקש לגורמים שונים, שנלקחו מתיבות הדוא"ל הפרטיות של המבקש תוך פגיעה חמורה בפרטיותו. נפסק -

דין הבקשה להימחק בשל היותה מוקדמת. במסגרת הליך גילוי מסמכים על כל צד לגלות את כל המסמכים הרלוונטיים לתובענה המצויים בידו, אף אם אין בכוונת הצד המגלה לעשות בהם שימוש בתובענה. רק בשלב הגשת הראיות על כך צד לצרף את המסמכים שבכוונתו לעשות בהם שימוש במסגרת דיון ההוכחות. על מסמכים אלו לעמוד בתנאי הקבילות כדין. יש לעשות אבחנה בין מסמכים שגולו בגילוי המסמכים ובין מסמכים שבסופו של יום אכן ישמשו כראיות בתובענה. במקרה דנן, המשיבים טרם הגישו תצהירי עדות ראשית וטרם הוגש מסמך כלשהו שלגביו נטענת טענת הפסלות. ייתכן כי הבקשה תהפך תיאורטית ככל שהמשיבים יחליטו שלא להציג את תכתובות הדוא"ל של המבקש.