ה"ת 5350-06-14 לסרי ואח' נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל - לה"ב 433

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ראשל"צ, השופט שמעון שטיין): בקשה להורות על החזרת תפוסים, לרבות שני מחשבים נייחים ומחשב המשדר הגרלות פיס, המוחזקים בידי המשיבה בעקבות תפיסתם עם מעצר המבקש. המבקש טען, בין היתר, כי במחשבים מצוי חומר עסקי שהוא זקוק לו באופן מיידי. נפסק - בידי המבקשת מצוי בסיס ראייתי המלמד על החשדות המיוחסים למשיב. במכלול השיקולים הרלבנטיים, בין זכות הקניין של המשיב, לבין מניעת האפשרות להעלים רכוש אותו ניתן לחלט בעתיד, ובשים לב לעובדה כי חלק מהכספים שוחררו, נוטה הכף בבירור לטובת המדינה. באשר להשבת המחשבים שנתפסו, אין זה סביר כי מקום בו לא הסתיימו הליכי החקירה וישנן חשדות נגד המבקש, המשיבה היא שתישא בעלות העתקת החומרים שנתפסו על המחשב והחשודים לביצוע עבירות, פן חוטא יצא נשכר. אם מעוניינים המבקשים, הם יכולים לפנות למשיבה ולהגיש לה דיסק קשיח על-מנת שמומחה מטעמה יעתיק את החומרים המצויים על המחשב. המארז וחלקי המחשב יוחזרו למבקש מלבד הדיסק הקשיח שיישאר בידי המשיבה. המבקש יהיה רשאי להביא למשטרה דיסק קשיח "ריק" על חשבונו ולהעתיק את הקבצים. הדבר ייעשה על-ידי בעל תפקיד מיומן מטעם המשיבה.