ת"ק 25054-11-13 סמדר מזרחי נ' סולומון אינטראקטיב בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות פ"ת, הרשמת אושרית הובר היימן): התובעת, קוסמטיקאית במקצועה, התקשרה עם הנתבעת בהסכם לבניית אתר חדש. לטענתה, הנתבעת לא עמדה בחיוביה לפי ההסכם. נפסק -

יש לדחות את התביעה במלואה. עדיפה גרסת הנתבעת והיא מהימנה על ביהמ"ש. תמוהה בחירתה של התובעת עצמה להיעדר מן ההליך ולמסור עדות. הדבר פועל לרעת התובעת. נוסח ההסכם בין הצדדים תומך אף הוא בגרסת הנתבעת. עולה ממנו כי ליבו הינו הקמת האתר לעסקה של הנתבעת. אין מחלוקת כי הקמת האתר בוצעה לשביעות רצונה המלאה של התובעת. חלקו השולי של ההסכם הינו אותו "בונוס" עליו סיכמו הצדדים, שעניינו ב"עזרה בפתיחה ותפעול דף פייסבוק איכותי", בכפוף למסירת תכנים על-ידי התובעת.

לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבעת התחייבה לבצע קידום של עסק התובעת בפייסבוק וכי אף התחייבה לכך ששמו של העסק יעלה בתוצאות חיפוש הראשונות בגוגל. הוכח כי כל ניסיון של הנתבעת לספק עזרה ביחס לפייסבוק נתקל בחוסר שיתוף פעולה מצד התובעת. התובעת כשלה להוכיח את תביעתה גם ביחס ל"קידום האורגני". התובעת לא הוכיחה כי המונח המקצועי "קידום אורגני" משמעותו הופעת שמו של עסק התובעת בעמוד הראשון לתוצאות החיפוש בגוגל לפי מילות מפתח, כטענתה. התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת התחייבה לבצע "קידום אורגני" עבור עסקה של התובעת. שעה שעסקינן במונח מקצועי, היה על התובעת להוכיח את משמעותו באמצעות חוות דעת מומחה ואין די בהפניית ביהמ"ש להתייחסויות כאלה ואחרות למונח זה באתר של פלוני או אלמוני.

יש לקבל את עמדת הנתבעת לפיה לא התחייב לבצע "קידום אורגני" לעסקה של התובעת, אלא להקים תשתית לקידום שכזה בלבד. יש לדחות את טענת התובעת באשר לעיכובים בהעלאת אתר האינטרנט. ככל והיה עיכוב הוא נבע מהתנהלות התובעת ומי מטעמה, אשר במשך שבועות התעלמו מבקשות חוזרות ונשנות של עובדי הנתבעת למסירת תכנים שישולבו בפורטל שכבר יוצר על-ידם. אף אם היו מתקבלות טענות התובעת בעניין אחריות הנתבעת, הרי שלא עלה בידיה להוכיח את נזקיה.