ס"ק 3166-01-14 ועד המהנדסים בחברת החשמל - מרחב צפון ואח' נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה חיפה, השופטת עפרה ורבנר): בקשת ועד המהנדסים בחברת החשמל למתן הוראה לחברת החשמל להימנע מכל פעולה שיש בה הפרעה לשימוש הוועד בדואר-האלקטרוני הפנימי, לתקשורת עם ציבור המהנדסים בחברה. נפסק - הצדדים הגיעו להסכמה כי כל תיבות הדוא"ל שהועמדו לשימוש הוועדים השונים בחברת החשמל תהיינה פתוחות, בהתאם לכללים שסוכמו בשנת 2007. בכל הנוגע לשימוש בתיבות הדוא"ל, לרבות ביחס לתוכן וסגנון הודעות הדוא"ל, תבוא הנהלת חברת החשמל בדברים עם ועד העובדים הארצי, לצורך הסדרת הסוגיה. עניין תיבות הדוא"ל לוועדי עובדים, לרבות ועד המהנדסים, הינו עניין כללי הנוגע לכלל העובדים ולא עניין ספציפי המסור להסתדרות המהנדסים. באשר לשימוש בתיבת דוא"ל שניתנת לעובד או לוועד העובדים ככזה על-ידי המעסיק, יש להדגיש כי אין מדובר בזכות קנויה של העובד שהמעסיק יתן לו תיבת דוא"ל לכל שימוש שהוא. בעיקרון, כאשר מדובר בתיבת דוא"ל הניתנת על-ידי המעסיק, רשאי המעסיק לקבוע עקרונות באשר לשימוש בה.