על"ח 9584-04-12 לוב נ' שירות התעסוקה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ב"ש, השופטת אורלי סלע): בקשת המבקשת לשנות את רמת חסיון התיק ל"חסוי" ומניעת פרסום התיק במאגרי האינטרנט. עניין ההליך בערעור שהגישה המבקשת על החלטת ועדת הערר של לשכת התעסוקה. הבקשה הוגשה למעלה משנה לאחר שניתן פסק-הדין בתיק. נפסק - רבות דובר על עיקרון פומביות הדיון, חשיבותו וייחוד מעמדו. לא בנקל יורה בית משפט על סגירת הדלתיים ואיסור הפרסום. אין מקום להורות על איסור הפרסום כמבוקש. המבקשת אינה מפרטת איזה נזק יכול להיגרם לה כתוצאה מפרסום פסק-הדין בעניינה אלא מציינת בלשון סתמית כי אינה מעוניינת שזה יהיה גלוי ובפרט באינטרנט. באיזון בין עקרון פומביות הדיון לבין הזכות לפרטיות לה טוענת המבקשת אין להעדיף את אינטרס המבקשת. פסה"ד בעניין המבקשת אינו חושף פרטים אישיים מביכים, פרטים על מצבה הרפואי או פרטים אחרים העלולים לגרום נזק למבקשת. הגם שאין חולק כי עצם הפרסום פוגע בפרטיותה של המבקשת, הרי שאין מדובר בפגיעה חמורה שנסוגה מול עקרון העל של פומביות הדיון. פסק-הדין בעניין המבקשת מופיע במאגרי המידע השונים באינטרנט מזה זמן רב ואופרטיבית, יש קושי להסיר את פרסומו של פסק-דין אשר מצוי ברשת מזה זמן רב. הבקשה נדחתה.