תא"ק 58430-07-13 ניר לוי נ' דודי סוכנויות עזוז בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופט עזריה אלקלעי): בקשה לביטול פס"ד שניתן נגד המבקש לאחר שלא התייצב לדיון בבקשת רשות להגן, אליו זומן בדוא"ל. המבקש טען כי לא התקבלה הזמנה לדיון בכתובת הדוא"ל של ב"כ. נפסק - צילום המסך שהגיש המבקש של תיבת הדוא"ל של ב"כ אין בו די ואין הוא מהווה הוכחה לכך שלא קיבל את ההזמנה לדין. הזימון לדיון נשלח על-ידי המזכירות לב"כ המבקש באמצעות הדוא"ל, אך ב"כ המבקש הצהיר כי לא התקבלה אצלו ההזמנה. לפי תקנה 497ה(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כאשר בוצעה המצאה אלקטרונית מבית המשפט לעו"ד "לא יראו את כתב בי-הדין שנשלח ככתב בי-דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, אם הגיש עורך הדין הנמען תצהיר בדבר אי-הגעת כתב בי-הדין אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסר". מתצהיר עורך הדין עולה כי ההזמנה לדיון לא הגיע לידיו ולכן יש להורות על ביטול פסק-הדין מחובת הצדק.