תיק הוצאה לפועל 01-53518-33-1

(החלטה, לשכת ההוצאה לפועל ת"א, הרשם עמית גולן): בקשת החייב להשבת מחשבו שעוקל ונתפס. החייב טען כי במחשב מצוי מידע אישי אודותיו. נפסק - בדו"ח העיקול צוין כי על החייב למחוק/להסיר את המידע בהתאם להוראות תקנה 41א(א) לתקנות ההוצאה לפועל. סביר כי לאחר רישום העיקול, יפעל הזוכה להוצאת מיטלטלין וזאת כל עוד לא סילק החייב את החוב וכל עוד ההליך לא מעוכב. על-אף האמור, יש לבדוק את המידע המצוי במחשב החייב. הזוכה יציע שמות מומחים, כאשר המומחה שייבחר יבצע העתקה של המידע המצוי במחשב המעוקל לקובץ נפרד, כאשר הקובץ המכיל את המידע יועבר לעיון הרשם בלבד. המידע יועתק באופן שהוא יוסר מהמחשב לצמיתות, כדי לאפשר את מכירתו במסגרת מימוש המיטלטלין. לאחר שהקבצים יועברו ללשכת הרשם, תינתן החלטה ביחס למידע והאם מדובר במידע אישי או מידע הרלבנטי לחקירת יכולתו של החייב ואפשרותו לפירעון החוב [קובץ ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].