ת"ק 35749-07-13 אלכסנדר מאירוביץ נ' אבי שעיה ואח'

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, השופט מוחמד עלי): התובע עוסק בייעוץ. הנתבעים עוסקים בבניית אתרי אינטרנט וקידומם. התובע טען כי ערך עם הנתבעים הסכם במסגרתו התחייבו לבנות מחדש את האתר ששימש אותו ולקדם אותו בגוגל. לטענו, הפרו הנתבעים את ההסכם והוא מבקש את השבת הסכום ששילם להם. הנתבעים טענו מאידך כי ביצעו את המוטל עליהם כמוסכם. נפסק -

דין התביעה להתקבל בחלקה. אין לקבל את טענת התובע כי הנתבעים לא עשו מאומה עבורו. הנתבעים ביצעו פעולות מסוימות בגדר הסיכום, אולם המוצר לא הגיע לידי גמר והתובע לא נהנה מפירות פעולות אלו. הנתבעים ישיבו לתובע 3,500 ש"ח מכלל הסכום ששולם על-ידו.