ת"פ 24441-05-12 מדינת ישראל נ' ביליק ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופטת מיכל ברק נבו): בקשות לעיון בחומר חקירה מטעמם של שניים מהנאשמים בפרשת גזילת והפצת מרשם האוכלוסין ותוכנת "אגרון" על גלגוליה השונים. נפסק - (1) הנאשמים ביקשו להעביר לידיהם את כל המידע הקיים אצל חברת HP באשר להעלאת מרשם האוכלוסין לרשת האינטרנט, קודם למועד שבו יוחסו העבירות לנאשם 6. ביהמ"ש קבע: ככל שהיה באינטרנט קובץ שטיבו כטיב ה"אגרון", עשוי הדבר לתרום להגנת הנאשם 6. המאשימה תפנה ל-HP ותדרוש ממנה להמציא לה את ממצאי בדיקתה משנת 2007. חומר זה יועבר לנאשמים; (2) הנאשמים ביקשו להעביר לידיהם את ממצאי הבדיקות שביצעו משרד הפנים ורשות האוכלוסין לגבי גניבת מאגרי מידע בשנת 2007 והעלאתם לאינטרנט. ביהמ"ש קבע: די בכך שכל ממצאי הבדיקות שבוצעו במרשם האוכלוסין כלולים בהודעה שהועמדה לעיון הנאשמים. אשר לממצאי בדיקת משרד הפנים, מאחר שאלה ממילא לא הניבו פירות, אין לשלוח את המאשימה לאתר חומר זה, שאינו מצוי בידיה; (3) הנאשמים ביקשו מהמאשימה לחשוף מידע המצוי אצל רמו"ט בדבר אתרי שיתוף קבצים שהפיצו את תוכנת "אגרון". ביהמ"ש קבע: מדובר בחומר שאינו מצוי בידי המאשימה. בקשת הנאשם מתבססת על השערה שקיים חומר כזה, הנשענת על כתבה עיתונאית שצוטטה בדו"ח השנתי של רמו"ט. היקף העבודה שתידרש לשם הפקת המידע הוא רב ביותר. בהתחשב מצד אחד באי-הידיעה אם קיים חומר כזה, ומצד שני בעלויות מתן המידע, אם קיים, ובהתחשב גם בהשפעה שעשויה להיות למידע כזה על הגנת הנאשם, השפעה שאינה דרמטית, אין לנכון להטיל על המאשימה להפיק את המידע.