ה"ת 10242-11-13 איליה נ' משטרת ישראל - תחנת כרמיאל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופטת ג'ני טנוס): בקשת המבקש להחזרת תפוסים, לרבות מחשבים, שנתפסו בבית העסק שלו. המשיבה התנגדה להחזרת מרבית התפוסים, כאשר עיקר התנגדותה נסמכת על רצונה לחלטם בבוא היום ולמנוע בעתיד ביצוע עבירה של משחקים אסורים במחשבים התפוסים. נפסק - החשד בתיק החקירה נסמך על הודעות שנגבו ממספר שחקנים ששהו בבית העסק ואישרו כי השתתפו במשחקי מזל אסורים באמצעות המחשבים נשוא הדיון. מבדיקה שנערכה למחשבים מתברר כי לא אותרו בהם תוכנות לניהול משחקי מזל אסורים. כן נתברר כי המחשבים לא דרושים למשיבה לשם בדיקות נוספות או לשם הגשת חוות דעת. לא נפל פגם בעצם החיפוש, אך לא ניתן להתעלם מפגמים אחרים שדבקו בהליך החיפוש והתפיסה, כגון ביצוע ההליך ללא שני עדים. לא ברור מדוע לא פנתה המשיבה בבקשה לביהמ"ש לפי סעיף 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי, להתיר לה להמשיך ולהחזיק בתפוסים המהווים דברים המגלמים חומר מחשב. בעניין דניס הובאה עמדת הפרקליטות בשאלה העקרונית לגבי החלת המגבלות הקבועות בסעיף 32 לפסד"פ גם על הליך תפיסה מכוח סעיף 235 לחוק העונשין, לפיה המגבלות הקבועות בסעיף 32 חלות גם על תפיסת מחשבים שלגביהם קיים יסוד סביר להניח כי שימשו לארגון או עריכת הימורים. בהינתן רמת החשד (הנסמכת רק על הודעות שחקנים) ומנגד על ההגנה על זכויותיו הקנייניות של הפרט שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומאחר והתפוסים אינם דרושים עוד להמשך החקירה, אלא לחילוט אפשרי בעתיד, הכף נוטה לטובת המבקש. התפוסים יוחזרו למבקש, בתנאים שנקבעו בהחלטה.