ת"ת 17091-06-13 דיגניטי לטיפוח אמנות ואומנות בע"מ (חל"צ) נ' ברד פרסום ויעוץ בע"מ

(החלטה, שלום ת"א, הרשמת ורדה שוורץ): התנגדות לביצוע תובענה כספית, במסגרתה נדרשה המבקשת לשלם למשיבה סך של 8,394 ש"ח, המהווה את יתרת התשלום בהתקשרות להקמת אתר האינטרנט של המבקשת. המשיבה טענה כי עמדה בהתחייבויותיה והקימה את האתר במסגרת המועדים המוסכמים, אך המבקשת לא שילמה לה את יתרת הסכום המוסכם. המבקשת טענה כי האתר לא נבנה מעולם וכי מה שנבנה הוא אתר חלקי ומרושל ולא מה שהוזמן. נפסק - ניתן להבין מתצהיר נציג המבקשת כי לפחות עבודה חלקית בוצעה, אך הוא אינו מפרט מהו החלק שבוצע ומה לא בוצע וטענותיו כלליות מדי וללא פירוט מספק. נציג המבקשת לא היה מסוגל לפרט מהו הפגם שנפל באתר וטענתו מתרכזת בעצם העובדה שהאתר לא הועלה לאוויר וכי די בכך כדי לתמוך במסקנתו כי האתר לא הושלם, זאת כאשר הוצג בפניו האתר כשהוא שלם ופעיל באינטרנט. לכאורה, במצב דברים זה היה מקום לדחות את ההתנגדות לביצוע התובענה. עם זאת, לא ניתן לשלול לחלוטין את שעשוי להשתמע מהאישור שצורף לתצהיר, לפיו אי התאמתו של האתר לשנות ה-2000, ברכיבים שפורטו בו, אינו מאפשר את העלאתו לאינטרנט כפי שהוא. אף לא נסתרה לחלוטין טענת נציג המבקשת כי המשיבה לא השלימה את בניית האתר ולא העלתה אותו לאינטרנט. ניתנה רשות להתגונן, אך לאור סיכויי ההגנה הקלושים של המבקשת, זו הותנתה בהפקדת עירבון בסך 8,000 ש"ח.