בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 245939, 247289 - "קניה טובה"

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר: "קניה טובה" (לא מעוצב), עבור שירותי קמעונאות מקוונים (סימן המבקשת 1); ו"קניה טובה!" (מעוצב), עבור שירותי מכירה, שיווק ופרסום באמצעות הטלפון ורשת האינטרנט (סימן המבקשת 2). פעילותה העסקית של המבקשת 1 החלה בשנת 2004 והיא מתבצעת באתר האינטרנט שלה www.ktl.co.il. המבקשת 2 פועלת החל משנת 2009, כאשר במהלך 2011 החלה להשתמש באתר האינטרנט שלה בכתובת www.knia-tova.com. נפסק - סעיף 29 לפקודת סימני המסחר, העוסק בבקשות מתחרות, קובע שלושה מבחנים המסייעים לבכר סימן אחד על פני רעהו במסגרת הליכי תחרות: מועד הגשת בקשות הרישום, מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש ותום הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת סימנו. המבקשת 2 הגישה את בקשתה כחודשיים לאחר המבקשת 1 ולפי מבחן זה ידה של המבקשת 1 על העליונה. עם זאת, למבחן זה משקל מועט וחשיבותו משנית ביחס למבחנים הנוספים. ביחס להיקף השימוש בסימנים, הרי שהשימוש שנעשה על-ידי המבקשת 1 בסימן "קניה טובה" החל במועד מוקדם משמעותית למועד בו החלה המבקשת 2 לעשות שימוש בסימנה. בין היתר, בדיקת תדפיס זכות השימוש בשם המתחם "knia-tova" מעלה כי אתר האינטרנט הפעיל בשם מתחם זה הוקם לכל המוקדם בשנת 2010, אז נרכש שם המתחם. בתחילה, כלל אתר זה דף "נחיתה" בלבד ובו הפנייה למרכז המכירות הטלפוני של המבקשת 2. השימוש בסימן המבקשת 2 החל לכל המוקדם בשנת 2011. לעומתה, רישומי שם המתחם של אתר המבקשת 1 מעידים כי החלה בפעילותה העסקית החל בשנת 2004. גם ביחס להכרה שקמה למבקשות כתוצאה מפעילותן העסקית, ידה של המבקשת 1 על העליונה. עצם רישומו של שם המתחם ktl.co.il של המבקשת 1 והשימוש בו אינם מעידים כי זהו סימנה המסחרי (כטענת המבקשת 2) וזאת לנוכח מטרותיהם השונות של סימני המסחר ושמות מתחם. עלה בידי המבקשת 1 להוכיח את עדיפותה מבחינת היקף, אופי ומשך השימוש בסימן המבוקש לרישום. ביחס לתום הלב בבחירת הסימן, המבקשת 2 היא הצד בו קיים ספק באשר לתום ליבו, הן בשלב בחירת השם והן בשימוש בו. תוצאות יישומו של מבחן תום הלב נוטות לטובת המבקשת 1. לאור כך, אף לא ניתן לאפשר רישום מקביל לפי הוראות סעיף 29 לפקודה. הליכי הבחינה יימשכו ביחס לבקשת המבקשת 1. בקשת המבקשת 2 לרישום נדחתה.