בקשה לרישום סימן מסחר 234287 - Hotels.co.il

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): בקשה לרישום סימן המסחר "Hotels.co.il", ביחס לשירותים שונים שעיקרם בתחום התיירות. הבקשה הוגשה לרישום על-ידי חברת ביי-טק תקשורת בע"מ וסורבה לאור קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר וכן בשל כך שהסימן נהוג ומקובל במסחר לתיאורם של שירותי מלונאות. מחלקת סימני המסחר סברה עוד כי בהוספת הסיומת "co.il." אין כדי להפוך את הסימן לבעל אופי מבחין, מפני שהצירוף הינו סיומת לכתובת אינטרנט שהינה מקובלת וקבועה. נפסק - סעיף 8 לפקודה מגדיר את התנאי הבסיסי לרישום סימן מסחר והוא היותו בעל אופי מבחין. יש לבחון האם הסימן המבוקש הינו גנרי או תיאורי וככל שהינו תיאורי, האם רכש אופי מבחין. יש לבחון את הסימן ביחס לטובין או לשירותים אותם הוא מיועד לסמן. על השם המקובל של הטובין או השירותים להישאר פתוח לשימוש הציבור, גם אם אינו בשפה העברית. הסימן שרישומו מתבקש הינו שם המתחם בו עושה המבקשת שימוש למכירת שירותיה, שהם ברובם שירותים אינטרנטיים. שם מתחם הינו כתובת אלקטרונית של אתר אינטרנט, אליו מגיע המשתמש באמצעות הקלדתה. לפיכך, שם המתחם מזהה עבור הגולש את בעל שם המתחם ומתפקד במידה רבה כשמו המסחרי של אותו בעל מתחם. אולם, בעוד השם המסחרי ושם המתחם מיועדים לזהות את בעליהם, סימן מסחר מיועד לזהות את החברה כמקור למוצרים או לשירותים מסוימים. ייתכנו מקרים בהם ישמש שם המתחם גם כסימן מסחר. במקרה זה לא קיימת זהות בין שמה המסחרי של המבקשת לסימן המבוקש (המבקשת עדיין משתמשת בשמה המסחרי "ביי-טק תקשורת בע"מ").

בספרות הוסבר כי רישום שם מתחם כשלעצמו אינו מהווה זכות קניין רוחני אלא חוזה עם הספק ואף אינו מביא ליצירתו של מונופול או זכות בלעדית כלשהי. מבחינת התכלית אותה נועדו להגשים, ניתן להשוות בין רישום שם מתחם לקבלת מספר טלפון, אשר אף הוא אינו מזכה בזכות קניין ולא ניתן לרשמו כסימן מסחר. בשל ההבדלים בין שמות מתחם לסימני מסחר, התנאים לרישום שם מתחם שונים מהתנאים לכשירות סימן מסחר לרישום. בעוד שתנאי לרישום סימן מסחר הינו כי יהא בעל אופי מבחין, הרי ששם מתחם יכול שיירשם על מונח גנרי בצירוף סיומת שאף היא גנרית באופייה. לפיכך, גם אם נרשם צירוף כלשהו כשם מתחם, עדיין יש לבחון כי הוא בעל אופי מבחין המאפשר לו רישום כסימן מסחר לפי תנאי הפקודה. הוספת הסיומת הגנרית "co.il." למונח או מילה בעלת אופי גנרי, שלא ניתן היה לרשמה כסימן מסחר, לא הופכת את המילה או המונח לבעל אופי מבחין ולכן גם הצירוף בכללותו אינו כשיר לרישום. למילה Hotels שבסימן המבוקש יש משמעות מילונית בשפה האנגלית והיא מוכרת לרוב הציבור בישראל על אף היותה מילה בשפה שאינה עברית. מילה זו, במיוחד בצירוף "co.il.", מעידה באופן ברור כי עסקינן בשירות הזמנת בתי מלון על גבי המרשתת. המילה Hotels הינה גנרית ביחס לשירות להזמנת בתי מלון ואף הצירוף כולו גנרי ביחס לשירותים אלה כשהם ניתנים באופן מקוון. בנוסף, אין ספק כי הסימן המבוקש נוגע במישרין למהות השירותים. לא הוצגו ראיות לתמיכה בטענת המבקשת כי היא מפרסמת את הסימן המבוקש מעבר לשימוש בו כשם מתחם, או ביחס למידת היכרות הציבור עם הסימן. אין די בטענה בדבר כניסות רבות לאתר האינטרנט של המבקשת כדי להוכיח את רכישתו של אופי מבחין של שם המתחם, באופן שהציבור מזהה בו סימן מסחר או שנעשה בו שימוש כבסימן מסחר. הבקשה נדחתה.