ת"צ 21937-05-11 תמר פול כהן נ' פרטנר תקשורת בע"מ

(החלטה, מחוזי ירושלים, השופטת תמר בזק-רפפורט): בקשה לאישור תובענה ייצוגית ביחס לשירות שהציעה המשיבה ללקוחותיה, המכונה Orange Forever. במסגרת השירות התחייבה המשיבה לגבות תכנים המצויים במכשיר הסלולרי של המנוי, לרבות רשימת "אנשי הקשר". הלכה למעשה, השירות אינו מגבה רישומי "אנשי קשר" במכשירי iPhone. בעלי מכשיר מסוג זה יכולים לגבות פרטים אלה באמצעות המחשב האישי, בסיוע תוכנת iTunes, ללא תשלום. המבקשת טענה כי נפל פגם בהתנהלות המשיבה ביחס לשיווק השירות ללקוחות בעלי מכשירי iPhone. המשיבה טענה כי עת קיבלה המבקשת את מכשיר ה- iPhone, הועמד לעיונה דף מידע אודות המכשיר, הכולל את המידע הדרוש. נפסק - אין מחלוקת כי פרטי אנשי הקשר הנשמרים בידי בעל מכשיר iPhone, אינם נשמרים על גבי כרטיס ה- SIM שבמכשיר וממילא אינם מגובים אוטומטית במסגרת השירות. אין לקבל את עמדת המשיבה, לפיה המידע שנכלל במסמך האמור שולל לכאורה את עילת התביעה מהמבקשת וחברי הקבוצה. אף אם הנתונים כולם נמצאים במסמך וניתן לצרפם זה לזה ולהגיע למסקנה לוגית כי השירות בלתי יעיל במידה רבה לבעלי מכשיר iPhone, מדובר לכאורה בהטעיה. ה"תועלת" שניתן להפיק מהשירות בידי בעלי מכשיר iPhone, היא מוגבלת ביותר. פרטי "אנשי הקשר" שנשמרו במכשיר אינם מגובים במסגרת השירות כלל ועיקר. בנסיבות אלו, מידע אודות התועלת המוגבלת ביותר שיכולים בעלי מכשיר iPhone להפיק מרכישת השירות הוא מידע מהותי ביותר בנוגע לעסקה. מגבלותיו הניכרות של השירות לבעלי מכשיר iPhone ושיווק שירות שאלו מגבלותיו, מחייבות לכאורה מסירת מידע ברור וישיר אודות המגבלה. לא ניתן להסתפק במידע הנמסר על דרך היסקים לוגיים, מצירוף נתונים שבסעיפים שונים בדף המידע. כאשר חברה מסחרית משווקת שירות מסוים, עצם שיווק השירות מגלם מצג כי מדובר בשירות אפקטיבי ולא בשירות חסר תועלת. יש לראות בשיווק השירות ללא פירוט ישיר וברור בדבר מגבלותיו הפרקטיות, משום הטעיה צרכנית. התובענה אושרה לדיון כתובענה ייצוגית. חברי הקבוצה הם לקוחות המשיבה המחזיקים בטלפון סלולרי מדגם iPhone, אשר חויבו על-ידי המשיבה בגין השירות, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת התביעה.