ת"ק 43176-04-13 אשר חן נ' המקצוענים אל הבית

(פסק-דין, תביעות קטנות רמלה, השופטת יעל טויסטר ישראלי): תביעה קטנה שעניינה בטענה להפרת הסכם למתן שירותי פרסום באתר הנתבעת. התובע טען כי סיכם עם הנתבעת על פרסום עסקו (טכנו גינון פרגולות ודקים) באתר למשך שנה, בצירוף תמונות של עבודותיו. התובע טען כי התמונות שמסר לנתבעת לא שולבו באתר וכי במקומן הופיעו תמונות כלליות המופיעות אף אצל מפרסמים אחרים. נפסק - אין מחלוקת כי במודעת עסקו של התובע, שפורסמה על-ידי הנתבעת, לא הופיעו התמונות שמסר התובע ובמקום זאת פורסמו תמונות הקשורות לסיווג האתר, המפורסמות במודעות שונות כברירת מחדל. אין לקבל את טענת הנתבעת כי תמונות התובע לא הגיעו לידיה. בנסיבות אלה, רשאי היה התובע לבטל את העסקה ולדרוש את השבת הסכומים ששילם. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון את הפרסום החלקי של עסקו של התובע, שבעקבותיו אף פנו אליו לקוחות. הנתבעת תשיב לתובע חלק מן התמורה ששילם, בסך 3,500 ש"ח וכן הוצאות בסך 600 ש"ח.