ת"א 47056-06-13 עיריית באר שבע נ' דובלה למען הסביבה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת הילה גרסטל): בקשה להעברת הדיון לביהמ"ש המחוזי בב"ש, מחמת העדר סמכות מקומית. המשיבים עוסקים בתחום האקולוגיה ואיכות הסביבה ופעילותם נסבה סביב דמות דוב ירוק המכונה "הדב האקולוגי". עניין התביעה בדרישה למתן חשבונות, צו עשה וצו מניעה קבוע נגד עיריית ב"ש וכן פיצוי כספי, בשל קמפיין הסברה אקולוגי בו פתחה העירייה, המבוסס על דב אקולוגי המכונה "פחומי". הקמפיין נעשה באמצעי מדיה שונים לרבות האינטרנט. העירייה טענה כי ביהמ"ש במחוז מרכז נעדר סמכות, כיוון שמדובר בפרויקט מקומי המיועד לתחום שיפוטה של העירייה. המשיבים ביססו את הסמכות המקומית על כך כי מדובר במספר עוולות מתחום הקניין הרוחני, אשר אחת מהן היא פרסום המתבצע במדיה כתובה באינטרנט. נפסק - דין הבקשה להתקבל. אחת המטרות שכללי הסמכות המקומית נועדו לקדם היא קיום הדיון בביהמ"ש שלו הזיקות הגיאוגרפיות הרבות ביותר לסכסוך נשוא התביעה. חרף המגמה הברורה של הפיחות בחשיבותה של הסמכות המקומית, לא ניתן לרוקן אותה מתוכן ויש לבחון לאורה את שאלת הסמכות במקרה דנן. יש לבחון האם מתקיימת החלופה לפיה בחרו המשיבים להגיש את תביעתם לבית המשפט במחוז מרכז: מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. תביעת המשיבים היא בעילות של קניין רוחני לנוכח טענתם כי העירייה הפרה את זכויותיהם הקנייניות והרוחניות הגלומות בדב האקולוגי, במסגרת פרויקט הפרדה במקור שהעירייה מבצעת בתחומי העיר ב"ש. טענות המשיבים סובבות סביב הפצת תכנים הנושאים את דמות הדב, לרבות פתיחת עמוד פייסבוק מיוחד ומיתוג מערך ההסברה של העירייה באמצעות הדב ברשתות חברתיות והפצת הדמות באתר האינטרנט שלה. מכתב התביעה עולה באופן ברור כי פעולותיה הנטענות של העירייה בוצעו בתחום העיר ב"ש. מדובר בפרויקט מקומי, המתבצע כולו בעיר ב"ש אף אם העירייה העלתה את הדמות המפרה לאתר האינטרנט שלה, הרי שאין ספק שמקום המעשה או המחדל בגינו הוגשה התביעה הוא העיר ב"ש וכל הסעדים המבוקשים הם לביצוע בעיר ב"ש. אין לראות בתביעה זו כתביעה שנושאה המרכזי סב סביב פעילות מובהקת באינטרנט ולכן אין לראות במעשה שבבסיס התביעה ככזה שבוצע בכל מקום ומקנה סמכות שיפוט בכל מקום. אין מדובר בתביעת אינטרנט מובהקת כלל ועיקר, אלא בתביעה העוסקת כל כולה בהפרות נטענות שבוצעו על-ידי עיריית ב"ש בתחום שיפוטה של העיר ב"ש, לכן - אין לקבל את הטענה שמאחר והאינטרנט חסר מקום, הרי שלכל בית משפט ברחבי הארץ קיימת סמכות מקומית לדון בתביעה.