ס"ע 12492-09-10 מורן מור קונפורטי נ' רוזנטוייס - גן בתנועה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, אזורי לעבודה ת"א, השופט אורן שגב): ביה"ד נדרש להכריע בנסיבות הפסקת יחסי העבודה בין התובעת לנתבעת וכפועל יוצא האם התובעת זכאית לתשלומים הנובעים מסיום יחסי העבודה. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובעת מחקה קבצי מחשב רבים, לרבות קבצי דוא"ל, אנשי קשר ואירועים בלוח השנה, תוך שהיא מעבירה קבצים אלו למכשירה הסלולרי, באופן המהווה גזל סוד מסחרי. התובעת הכחישה מכל וכל את טענות הנתבעת. נפסק - יש לקבל את גרסת התובעת לאופן ולנסיבות פיטוריה. טענתה העיקרית של הנתבעת, כי התובעת פעלה במזיד לגרימת נזק ולפגיעה בה, על-ידי מחיקת קבצים שונים מהמחשב, נתמכה בעדות ובמסמכים שנערכו באופן מגמתי ולא מקצועי. המסמך כונה חוות דעת, אך אינו עונה להגדרה. אין בחוו"ד כל אזכור לתאריך בו נערכה בדיקת המחשב המתוארת בה ואף היה עליה לכלול מידע באשר לאופן הבדיקה ולא להסתפק במילים "בוצעה בדיקה". גם אם תתקבל חוות הדעת ככתבה וכלשונה, עדיין אין בה להוכיח כי התובעת ביצעה מחיקה תוך הפרת משמעת חמורה כטענת הנתבעת. עד הנתבעת העיד כי אינו יכול לדעת מפורשות שהמחשב שנבדק הוא המחשב עליו עבדה התובעת וכי לא ניתן לדעת מה היו הסיבות למחיקה שבוצעה. הוא אף תמך בטענות התובעת כי התוכנה בה השתמשו עובדי הנתבעת מאפשרת גישה חופשית לכל עובדי החברה למאגרי המידע במערכת. אין בעדות לתמוך בטענת הנתבעת כי התובעת מחקה קבצים ממערכת המחשבים. עוד טענה הנתבעת כי התובעת עשתה שימוש בסוד מסחרי שבבעלותה, בכך שנטלה את רשימת אנשי הקשר מהטלפון הנייד. על מעסיק הטוען שסוד מסחרי נגזל ממנו להוכיח את קיומו של הסוד, לתאר ולפרט מהו הסוד ובאילו אמצעים נקט על-מנת לשומרו. הנתבעת לא הסבירה איזה ערך מיוחד קיים ברשימת אנשי הקשר שהיו בטלפון הנייד ולא פרטה אילו פעולות נקטה על-מנת לאבטח את המידע שנטען כי התובעת גזלה. הטלפון הנייד הוא אמצעי תקשורת שמיטלטל לכל מקום בו העובד נמצא. לו היה מכיל מידע סודי כלשהו, חזקה על הנתבעת שהיתה נוקטת פעולות כלשהן לאבטח את המידע ומשלא עשתה כן אין לראות ברשימת אנשי הקשר מידע "שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו" ו"שאינו ניתן לגילוי בנקל". משעה שהנתבעת לא הוכיחה את קיומו של סוד מסחרי וכלל לא טרחה לציין באילו פעולות נקטה על-מנת לשמור את סודותיה - התביעה שכנגד בעילת גזל סוד מסחרי נדחית. ביה"ד קבע כי התובעת פוטרה והורה לנתבעת לשלם לה סכומים שונים הנובעים מסיום עבודתה.