ת"ק 16573-08-12 בנימין יהודה גבאי ואח' נ' "הוט" - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשמת מאיה אב-גנים ויינשטיין): תביעה שעיקרה שירותי הכבלים שסיפקה הנתבעת לתובעים וטענה לגביית יתר. בין היתר, טענו התובעים כי פנייתו של התובע 2 לעיין במידע שנצבר במאגריה אודות התובע 1 (אביו), לא נענו. נפסק - באשר לדרישת התובע 2 לעיין ברשומות הנתבעת: לפי סעיף 13(א) לחוק הגנת הפרטיות, אדם רשאי לעיין במידע אודותיו. במקרה דנן התובע 2 ביקש לעיין במידע שנצבר אודות התובע 1, מבלי שצורפה אסמכתא המעידה כי הינו "בא כוחו שהרשהו בכתב". די בכך לדחות את טענותיו בנדון. על פניו, דרישות התובע 2 לעיון במידע אף לא בוצעו בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981, לרבות בכל הנוגע להליך הערעור הקבוע בתקנות. בנוסף, מאחר ובהתאם לסעיף 26 לחוק הגנת הפרטיות "תקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית לפי חוק זה היא שנתיים", הרי שהתביעה ברכיב זה אף התיישנה.