עמש"מ 51076-12-12 פלוני נ' משרד ראש הממשלה / נציבות שירות המדינה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופט משה דרורי): המערער, עובד מדינה במשרדי מס הכנסה (בתפקידים הקשורים למודיעין והוצל"פ), היה אחראי, בין היתר, על איסוף מידע מודיעיני על נישומים. במסגרת זו, היה בעל גישה למאגרי המידע השונים. המערער הועמד לדין פלילי ובמסגרת הסדר טיעון הודה כי במועדים שונים קידם את עניינו של אלמוני שהופעל על-ידי המשטרה כסוכן סמוי [ת"פ 2452/09]. בין היתר, מסר המערער לאלמוני הנ"ל פרטים מתוך מאגרי המידע וסייע לו לקבל מידע על לקוח של אלמוני, בניגוד לדיני הפרטיות. על הנאשם נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות וכן 3 חודשי מאסר על תנאי. בהליכים שהוגשו נגד המערער בביה"ד המשמעתי של עובדי המדינה [בד"מ 63/12], הוא הורשע ועונשו נקבע לנזיפה חמורה, פיטורין לאלתר, פסילה לצמיתות לכל תפקיד ברשות המסים ופסילה לשירות המדינה עד הגיע הנאשם לגיל 57 שנים. נפסק - יש מקום לקבל את הערעור בחלקו. אין מקום לקבל הבקשה לאפשר למערער לחזור לתפקיד ברשות המסים. אדם שניצל את מעמדו המיוחד כבעל שליטה על מאגרי מידע, ומסר מידע לאנשים, אינו יכול לעבוד ברשות המסים. בשל תרומתו הנכבדה של המערער למדינה, יש לאפשר לו לעבוד בשירות המדינה, אך בתנאי ברור ונחרץ שיעבוד בסוגי עבודות שאין להם כל קשר למאגרי מידע או לסוגי מידע רגיש אחר.