סע"ש 5364-12-12 סטטי טק בע"מ נ' שי בראף ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופט דורי ספיבק): בקשה למינוי כונס נכסים במעמד צד אחד, מכוח חוק עוולות מסחריות, במטרה להעתיק מסמכים וחומר מחשב המאוחסנים אצל המשיבים. תחילה נדחתה בקשת המבקשת, משיקולים דיוניים, אולם ביה"ד הארצי לעבודה הורה כי הדיון יוחזר לביה"ד האזורי, על-מנת שידון בבקשה לגופה [בר"ע 25601-02-13 סטטי טק בע"מ נ' שי בראף ואח'] המבקשת משווקת ציוד אנטי סטטי וציוד לחדרים נקיים. המשיב 1 עבד אצל המבקשת כאיש מכירות, עד להתפטרותו. המשיבה 2 היא חברה שהוקמה ביולי 2012, שמחציתה בבעלות המשיב 3. המבקשת טענה כי המשיב 1 חבר למשיבה 2 לצורך תחרות לא הוגנת בעסקיה, תוך שימוש ברשימת לקוחות וסודות מסחריים אליהם נחשף בתקופת עבודתו. נפסק - אמות המידה להוצאת צו "אנטון פילר" נקבעו בשורת פסקי דין שניתנו בביה"ד הארצי לעבודה. במקרה דנן מתקיים התנאי הראשון למתן צו לפי ס' 16 לחוק ("'קיום חשש של ממש לביצועה של עוולה"). בעוד שהמשיב 1 מכחיש מכל וכל שיתוף פעולה או אפילו קשר עסקי עם המשיבים 2-3, הרי שבחקירתו הנגדית הוא הודה שאף לאחר שניתן הצו הארעי שאסר עליו להיות בקשר עם לקוחות וספקי המבקשת, הוא הפר לכאורה את הוראות הצו. מתשובות המשיבים עולה, לכאורה, שהם אינם "מפנימים" את תכלית הצו הארעי שניתן על-ידי ביה"ד והם מקיימים, באופן מתריס, שת"פ מסחרי-עסקי שמטרתו הלכאורית הינה להתחרות שלא כדין במבקשת. המשיב 2 הודה ששלח מיילים עסקיים לשני ידידים אישיים של מנכ"ל המבקשת, שאינם עוסקים כלל בתחום עיסוקה של המבקשת. דומה שקיימת סבירות גבוהה שרשימת התפוצה של מנכ"ל המבקשת הועתקה שלא כדין על-ידי המשיבים ומשמשת אותם לצורך פעילותה העסקית של המשיבה 2. המשיב 1 שלח לכאורה, באופן מאסיבי, בימים האחרונים לעבודתו במבקשת, לא פחות מ-330 הודעות דוא"ל, אליהן צורפו קבצים רבים, מכתובת המייל של העסק אל כתובת מייל בשליטתו, באופן המעלה חשד לכאורה כי העביר לעצמו שלא כדין את סודותיה המסחריים של המבקשת. אף יתר תנאי החוק מתקיימים. ככל שאכן הועתקו קבצים סודיים של המבקשת, הרי שניתן יהיה לחשוף אותם רק אם ייענה ביה"ד וייתן צו כמבוקש. שאחרת, סביר כי המשיבים לא "יתנדבו" לחשוף בפני המבקשת ראיות המוכיחות את טענותיה וככל שייקבע דיון בבקשה במעמד שני הצדדים, עוד בטרם יועתקו הקבצים, יוכלו המשיבים, בלחיצת כפתור, להעלימם באופן שיפגע בתכלית הבקשה. יש להיעתר לבקשה למתן הצו.