אמ"צ 21271-11-09 קטינה שהוכרזה כבת אימוץ ואח' נ' האב הביולוגי

(החלטה, משפחה חיפה, השופטת אספרנצה אלון): קטינה כבת 4.5 הוכרזה כבת אימוץ ביחס לאביה. האימוץ צומצם על דרך קיומם של 3 מפגשים בשנה בינה לבין אביה. האב הביולוגי ביקש לצלם את הקטינה בעת מפגשיו עמה ולשמור את תמונותיה. ב"כ היועמ"ש פנה בבקשה לביהמ"ש כי האב הביולוגי לא יהיה רשאי לצלם את הקטינה במהלך מפגשיו עמה. נפסק - רצון האב הביולוגי לצלם את בתו, לשאת את תמונותיה בחיקו ולהראות אותן לבני משפחתו, מובן ואף קשה שלא לאהוד אותו. עם זאת, זכותה של הקטינה לחיסיון, לפרטיות, ליציבות ולביטחון רגשי - גוברת. ס' 34 לחוק האימוץ אוסר על גילוי של כל פרט העלול להביא לזיהויים של מאמץ ומאומץ, ללא רשות ביהמ"ש. בעידן בו אנו חיים, המציאות הטכנולוגית מתקדמת ומשפיעה על רבדים שונים במארג חיינו. בעידן המודרני מציבה המציאות הטכנולוגית המודרנית מורכבות משפטית העלולה לכרסם בזכות לפרטיות. לאחרונה דן ביהמ"ש העליון בזכות לפרטיות ולא התיר את פרסומן של הדמיות פנים ביתו של אדם באתר משרד אדריכלים. קל וחומר, שיש לשמור על הזכות לפרטיות שבעתיים בכל הקשור לקטין רך בשנים ובן בנו של קל וחומר בכל הנוגע למאומץ. יש לכבד את רצון ההורים האומנים ולאפשר להם לגדל את הקטינה בידיעה כי נעשה כל שניתן כי סיפור חייה ייחשף בהתאם לרצונם והבנתם. יש לאפשר לקטינה ולהם לשמור על פרטיותה ופרטיותם ולשלוט במידע אותו הם חפצים לגלות לאחרים. בטוח כי המשיב חפץ בטובת הקטינה ואין הוא מבקש להרע לה. עם זאת, אין להתיר לצלם את הקטינה או להקליטה, או כל פעולה אחרת העלולה לסכן את פרטיותה ואת חיסיון ההליך. המשיב יכול, מדעת או שלא מדעת, לפגוע בפרטיות הקטינה. עדים אנו ללא מעט מקרים בהם נפרץ מידע ממוחשב, הועתק או שוכפל ובכך תיפגע פרטיות הקטינה והנזק שייגרם לה אינה בר פיצוי או השבה והוא בבחינת אל חזור.