ת"ק 10858-09-12 איתן אבידור נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשם יגאל נמרודי): התובע הצטרף לשירותי הנתבעת לקבלת פקסים באמצעות הדוא"ל. לטענתו, גילה כי אינו מקבל הודעות והתברר לו כי מערכת הפקס כלל אינה מחוברת לכתובת הדוא"ל שלו. הנתבעת טענה כי האחריות להגדרת כתובת הדוא"ל מוטלת על התובע וכי האחרון לא הצליח לבסס את נזקיו. נפסק - דין התביעה להידחות. התקלה הכללית שאירעה אינה מזכה בתשלום פיצוי. תקלה זמנית עשויה להיגרם, כאשר היא טופלה בזמן אמת ולא הסבה לתובע כל נזק. מהתביעה לא ניתן להבין מהם המועדים המדויקים בהם לא עבד השירות: האם במהלך כל תקופת ההתקשרות או בתקופה של חודשיים בלבד. מעבר לכך שהתובע לא הוכיח מהו המועד בו השירות לא עבד, לא עלה בידיו להוכיח כי אכן נשלחו אליו הודעות פקסימיליה שלא התקבלו. כאשר נעשתה פנייה מצד התובע, הוא זכה לשירות ענייני. ככל שהייתה תקלה באספקת השירות, הרי שהיה על התובע ליצור קשר עם הנתבעת ולדווח לה על כך, על-מנת לקדם את התיקון. אין מקום לחייב את הנתבעת על נזקים בגין תקלות, כאשר הלקוח אינו מתריע בפני ספק השירותים על קיומן.