ת"ק 50862-02-12 ישי אריאל קורן נ' גזית טופס טכנולוגיות בע"מ ואח'

(פסק-דין, תביעות קטנות חדרה, הרשמת קרן מרגולין-פלדמן): התובע התקשר עם הנתבעת 1 בעסקה, במסגרתה התחייבה הנתבעת לבנות עבורו אתר אינטרנט לשימושיו העסקיים. התביעה היא להחזר כספי ופיצוי עבור העסקה, בשל הפרה נטענת של ההסכם. התובע טען כי לנתבעים 2-4 אחריות אישית לנזקיו. הנתבעים הגישו הודעת צד ג' נגד מי ששימש כעובד הנתבעת 1, בשל רשלנותו הנטענת. הנתבעת 1 לא התייצבה לדיון. נפסק - הנתבעת 1 לא עמדה במלוא חיוביה לפי ההסכם והשינויים הנדרשים לא הושלמו בתוך התקופה המוסכמת. יש ליתן פס"ד נגד הנתבעת 1, בהעדר התייצבות מטעמה. אין מקום להרים את מסך ההתאגדות ואף לא להטיל חבות אישית על אורגניה של הנתבעת 1. התובע לא הוכיח את קיום התנאים הדרושים להרמת מסך לפי ס' 6 לחוק החברות. העובדה שהנתבעת 1 לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי התובע, אין בה כשלעצמה כדי להראות כי לא יכולה הייתה לעמוד בהתחייבויותיה או כדי ללמד כי בעלי מניותיה ביקשו להונות את התובע. ההיפך הוא הנכון. מהעדויות עולה כי התובע בירר ובדק היטב ביצוע עבודות דומות על-ידי החברה ומצא כי זו יכולה לעמוד בהתחייבותה לספק את האתר המבוקש. ביהמ"ש התרשם כי התובע איבד עניין בפרויקט בשל ריוויו של השוק אליו כיוון האתר ולא בשל אי עמידה בלו"ז מצד הנתבעת.