עת"א 8254-01-12 ענת קם נ' שירות בתי הסוהר

(החלטה, מחוזי מרכז, השופטת קלרה רג'יניאנו): העותרת נידונה ל-4 שנות מאסר לאחר שהורשעה בעבירות המצויות בסימן ד' לפרק ז' לחוק העונשין, שכותרתו "ריגול". חרף זאת, במחשבי השב"ס מופיע הרישום "בגידה" ולא "ריגול". משנודע הדבר לעותרת, היא ביקשה לתקן את הטעות, אך נאמר לה שלא ניתן לעשות כן, בין היתר משום שמערכת המחשוב הנוכחית אינה מאפשרת את מחיקת הכיתוב "בגידה". מכאן העתירה. נפסק - במהלך הדיון הודיע השב"ס כי הרישום תוקן במערכת הישנה וביקש למחוק את העתירה. התשובות שנתן השב"ס לעותרת ניתנו מבלי שנעשתה בדיקה עם הגורם הרלבנטי המתמצא ברזי המחשב. עמדה זו הובילה להגשת העתירה ולאחר שזו הוגשה נמצאה הדרך לתיקון התקלה במערכת הקיימת. לא ניתן הסבר כיצד התאפשר התיקון המבוקש במערכת הישנה, למרות עמדתו הקודמת של השב"ס. בנסיבות אלה, ברור כי התיקון בוצע בעקבות הגשת העתירה ומשכך העתירה הייתה מוצדקת. אין ממש בטענת העותרת כי נגרמה לה עוגמת נפש, שכן מדובר ברישום פנימי במחשבי השב"ס, שאין לו כל השפעה אופרטיבית על זכויות העותרת בכלא. השב"ס ישלם לעותרת שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח.