ת"א 1932-07 תומר הרפז ואח' נ' אלון שעשוע ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דר' עמירם בנימיני): ביום 29.3.2012 ניתנה החלטה בה נקבעה אחריותם של הנתבעים להפרת זכויות היוצרים של התובעים בסרט פורנוגרפי בשם "מרותקות לבסיס", לאחר שהעלו עותק של הסרט לאתרי אינטרנט שבבעלותם. ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעים להפר את זכויות התובעים בסרט וכן צו למתן חשבונות. הנתבעים לא הגישו חשבונות לפי הוראות ביהמ"ש ואף לא התייצבו לדיון בעניינם. נפסק - התובעים זכאים לפסק-דין לאור אי-התייצבות הנתבעים, לאחר שיצהירו מה הסכום שיש לפסוק להם בגין השבת רווחים שהפיקו הנתבעים מהסרט שלא כדין. התובעים הצהירו כי הנתבעים לא הסירו את הסרט משני האתרים המפרים הקשורים אליהם ולמעשה ההפרה נמשכת. לפיכך, יש לחייב את הנתבעים להשיב לתובעים רווחים שהפיקו מהסרט מאז החלה ההפרה ב-2006 ועד היום. נטל הראיה בעניין החשבונות מוטל על הנתבעים. משבחרו להתעלם מהחלטות ביהמ"ש, לא נותר אלא להעריך את רווחי הנתבעים מהפרת זכויות היוצרים בסרט, על-בסיס רווחי התובעים ממנו בתקופה הרלבנטית. יש לקבל את החישוב וההערכה של התובעים, בסייג אחד, והוא כי לא ניתן לפסוק סכום כפול רק משום שהסרט ניתן להורדה בשני אתרים (אך יש להוסיף סכום מסוים בגין כך). הנתבעים ישלמו לתובעים 400,000 ש"ח (השבת רווחים שהפיקו מהפרת הזכויות בסרט) וכן הוצאות משפט בסך 30,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 ש"ח.