תא"מ 33059-12-11 מיטב (ניסים בקל) ציוד למשרד ולמחשב בע"מ נ' נתלי דרורי חממי (סטודיו יוניק)

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום נצרת, השופט ערפאת טאהא): תביעה ותביעה שכנגד שעניינן הסכם שנכרת בין הצדדים, לפיו התחייבה הנתבעת לעצב ולבנות אתר אינטרנט מסחרי עבור התובעת. התובעת טענה כי הנתבעת הפרה את ההסכם הפרות יסודיות, לכן ביטלה את ההסכם. מנגד, טענה הנתבעת כי העיכובים בהקמת ובניית האתר נגרמו בשל התנהלות התובעת. נפסק - אין ממש בטענות התובעת בעניין השימוש שעשתה הנתבעת במערכת WordPress, לפיהן מערכת זו אינה מתאימה לבניית והקמת אתרים מסחריים. טענות אלו הן במומחיות בתחום המחשבים ולא הובאה לגביהן חוו"ד של איש מקצוע. מנגד, הוגשה על-ידי הנתבעת חוו"ד מומחה, שהדגישה מדוע אין בסיס לטענות התובעת ומדוע השימוש במערכת WordPress הוא כה פופולארי בעולם וכן יתרונות השימוש במערכת זו על-פני מערכות אחרות. האמור בחוו"ד זו לא נסתר. אין כל פגם בעובדה שלצורך בניית האתר עשתה הנתבעת שימוש ב- WordPress. אין ממש גם בטענות התובעת לעניין בניית אתר בניגוד למוסכם, או כי הנתבעת הפרה את ההסכם משלא מסרה לה אפיון של האתר. אין מחלוקת כי הנתבעת לא עמדה בלוח הזמנים שנקבע בהסכם. יחד עם זאת, גם לאחר שחלף הזמן שנקבע בהסכם, המשיכו הצדדים לשתף פעולה במשך כשנה שלמה, במטרה לסיים את הפרויקט וזאת נוכח נסיבות שונות שגרמו לעיכוב, שאינן קשורות דווקא בנתבעת. בנסיבות אלה, בהן הצדדים המשיכו לקיים את ההסכם במטרה להוציא אותו אל הפועל, במשך תקופה ממושכת, לא הייתה התובעת רשאית לבטל את ההסכם באופן חד צדדי ומבלי לקצוב לתובעת פרק זמן נוסף ומוגדר לסיום הפרויקט. התנהלות התובעת, שהודיע על ביטול ההסכם ביודעה שהפרויקט בשלבי סיום, מהווה חוסר תום-לב. באשר לתביעה שכנגד, הרי שהתובעת שילמה לנתבעת סכום המכסה את העבודות שהנתבעת ביצעה עד להפסקת הפרויקט. לנתבעת לא מגיע תשלום נוסף. דין התביעה והתביעה שכנגד להידחות.