על"ח 43760-08-11 חמלניקוב נ' שרות התעסוקה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה באר-שבע, השופטת אורלי סלע): המבקשת עתרה להסיר את פרסום פסק-הדין שניתן בעניינה, וכן פרסומם של תיקים נוספים הנוגעים אליה, ממאגרי האינטרנט. לטענתה, מדובר בחדירה לפרטיותה. נפסק - רבות דובר על עקרון פומביות הדיון, חשיבותו וייחוד מעמדו. הגם שישנם חריגים לעקרון זה, ההלכה הפסוקה קבעה כי חריגים אלה ייושמו על דרך הצמצום. אין מקום להורות על איסור פרסום פסק-הדין. המבקשת אינה מפרטת איזה נזק יכול וייגרם לה כתוצאה מפרסום פסה"ד, אלא מציינת בלשון סתמית כי אינה מעוניינת שכל העולם יידע עליה פרטים אישיים. באיזון בין עקרון פומביות הדיון לבין הזכות לפרטיות לה טוענת המבקשת, לא נמצא כי יש להעדיף את האינטרס של המבקשת. פסה"ד בעניין המבקשת אינו חושף פרטים אישיים מביכים או פרטים אחרים העלולים לגרום למבקשת נזק כלשהו. הבקשה נדחית.