ת"א 17303-11-11 פלונית נ' פלוני ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, הרשם אבי כהן): בקשת התובעת להורות על איסור פרסום שמה ו/או פרטיה המזהים, בכל אמצעי פומבי, לרבות באתרי חיפוש באינטרנט. עניין התביעה לפיצוי התובעת בגין נזקי גוף שנגרמו לה כתוצאה מתאונת דרכים. נפסק - דין הבקשה להתקבל. יש ליישם במקרה זה את ההלכה העקרונית שנקבעה ב- ע"א 2319/08 פלוני נ' פלונית. הלכה זו דנה והכריעה באופן מפורט ומנומק בסוגיה והתוותה דרך פיתרון מאוזנת. התובעת השתהתה בהגשת בקשתה והשתהות זו יצרה מצב מסוים בשטח שמעמיד בספק את החיוניות והאפקטיביות של מתן צו איסור הפרסום, שכן ברור כי פרסום כבר נעשה בפועל. עם זאת, בהתאם להלכה לעיל וכדי להקטין את ממדי הפגיעה יש לקבל את הבקשה. פרסום על מצבה הרפואי והנפשי של התובעת ברבים טומן בחובו פגיעה חמורה בפרטיותה ולמצער אפשרות ממשית לפגיעה כזו. עסקינן באישה צעירה, שהפרסום הרחב והנצחי למעשה (ברחבי האינטרנט) אודות מצבה עלול להסב לה נזק גדול.