רע"א 3776/12 האפרתי נ' אמנון ז'קונט ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט צבי זילברטל): בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א [ע"א 15374-06-11], שדחה את ערעור המבקש על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בהרצליה [ת"א 1386-06]. בבית משפט השלום התקבלה תביעת המשיב נגד המבקש ורעייתו, בשל נזקים שנגרמו למשיב כתוצאה מחדירה למחשבו הפרטי באמצעות תוכנת "סוס טרויאני" שפיתח המבקש. ביהמ"ש חייב את רעיית המבקש בפיצוי המשיב בסכום של 400,000 ש"ח והמבקש חויב לפצות את המשיב ביחד עמה במחצית מסכום זה. ביהמ"ש המחוזי דחה, בין היתר, את ערעורו של המבקש בכל הנוגע לקביעת אחריותו לנזקים שנגרמו למשיב. הכרעה זו היא העומדת במרכזה של בקשת רשות הערעור. נפסק - דין הבקשה להידחות. הבקשה אינה מעוררת כל שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית המצדיקה רשות ערעור ב"גלגול שלישי". דין הבקשה להידחות גם לגופה. ביהמ"ש השלום קבע כממצא עובדתי כי המבקש היה מודע לטווח יכולותיה של התוכנה ולכך שאין כל קושי להחדיר את התוכנה לכל מחשב של צד שלישי באמצעים פשוטים. לא זו בלבד שהמבקש הפקיד בידי רעייתו את התוכנה שפיתח, אלא שאף סייע לה באופן אקטיבי והכשיר אותה להשתמש בתוכנה. כמי שהגה ויצר את התוכנה, היה על המבקש להיות ערני ליכולות ולסכנות שהיא טומנת בחובה כתוצאה משימוש לא אחראי. בנסיבות המקרה, מן הראוי היה שהמבקש יגלה אחריות באשר לאפשרות השימוש בתוכנה המסוכנת שהפקיד בידי רעייתו. המבקש היה צריך לצפות את האפשרות שרעייתו תבקש לעשות שימוש בתוכנה בכוחות עצמה, כנגד אחרים, וביניהם המשיב. בדין הגיע ביהמ"ש המחוזי למסקנה כי המבקש התרשל והפר את חובת הזהירות המוטלת עליו. הוגן וצודק שתוטל על המבקש אחריות למעשיו ומחדליו, נוכח העובדה שהנזקים שנגרמו למשיב בעקבות הפעולות שביצעה רעיית המבקש במחשבו היו ניתנים לצפייה סבירה על-ידי המבקש. אין ממש גם בטענות המבקש במישור היקף האחריות לנזקים שנגרמו למשיב. המבקש יכול היה לצפות את הנזקים שבגינם חויב. כל הנזקים שנגרמו למשיב הם נזקים שנגרמו ישירות כתוצאה ממעשיו ומחדליו של המבקש ואין מדובר בשני אירועי נזק שונים, אלא נזקים שונים שנגרמו על-ידי אותו אירוע נזק - מסירת התוכנה לידי רעייתו של המבקש.