ת"פ 6791-03-10 מדינת ישראל נ' מרקוס ואח'

(החלטה, שלום ראשון לציון, השופט רפי ארניה): בקשה להורות למאשימה לסרוק את כל חומר הראיות בתיק ולהעבירו במדיה דיגיטלית לב"כ הנאשם. לפי האישום, הנאשם אירגן וערך הימורים אסורים באמצעות אתר אינטרנט והעלים הכנסות של מיליוני ש"ח. המדובר בתיק עם חומר ראיות רב ביותר. לפי הנטען, במהלך ישיבת ההוכחות התברר לב"כ הנאשם כי לא כל חומר הראיות הועבר לידיו. מנגד, טענה המאשימה כי הנאשם מיצה את זכות העיון בחומר החקירה והעתקתו. נפסק - דין הבקשה להידחות. אכן, ראוי הוא שבתיקים המכונים "תיק מגה" או "תיקי קרגלים", המחזיקים עשרות אלפי עמודים ואף יותר, תעמיד המדינה לידי הנאשמים דיסק עם כל חומר החקירה הדוקומנטטיבי, כשהוא סרוק, חלף מתן זכות צילום. הדבר נדרש לא רק לנוחות הסניגור, אלא אף כדי למנוע תקלות הנובעות מהיקפו הרב של החומר. הדבר דרוש גם לנוחות ביהמ"ש. בעולם הדיגיטלי של ימינו, אליו הצטרפה תוכנת "נט המשפט", הדבר מתבקש ונדרש. יחד עם זאת, לא זהו המקרה בתיק זה. ביהמ"ש לא שוכנע כי המדינה לא העמידה לרשות ההגנה את כל חומר החקירה, או כי הדבר לא נעשה כיאות, או כי ככל שחומרי חקירה מסויימים אינם מצויים בידי ההגנה, כי הדבר נובע בהכרח ממחדל המדינה.