ת"א 11528-04-12 מוביל סנט בע"מ ואח' נ' איליה גילשטיין

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופטת שולמית ברסלב): בקשה למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום, במסגרת תביעת המבקשים נגד המשיב, שמקום מושבו ברוסיה, בשל הפרה נטענת של חוק איסור לשון הרע. כן הוגשה בקשה למתן צו זמני המורה למשיב להימנע מלפרסם באמצעי התקשרות תכנים שיש להם קשר למבקשים ובפרט באתרים Facebook ו- Vkontakte. נפסק - המבקשים טענו, בין היתר, כי יש להתיר ההמצאה אל מחוץ לתחום מכוח תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי, החלה על תובענה המבוססת על מעשה או מחדל בתחום המדינה. בתביעה נטען להפרת חוק איסור לשון הרע בגין פרסום מידע שקרי על המבקשים, בין היתר באמצעות הפצת סרטון וידיאו בשפה הרוסית ברשת האינטרנט ופנייה לחברי המבקש 2 ברשתות חברתיות. לבקשה לא צורף הסרטון נשוא הפרסום הנטען. אין בסרטון שצורף לתביעה כל אינדיקציה בדבר מועד פרסומו והפרסום יכול היה להתבצע במקום מושבו של המשיב ברוסיה, או בכל מקום אחר ולאו דווקא בעת ביקור המשיב בישראל. אין הוכחה בדבר זהות הדובר בסרטון או כי הסרטון פורסם ברשת האינטרנט. אין בתמליל הסרטון כל אזכור של המבקשת 1 ולא ברור איזו טענה עומדת למבקשים נגד המשיב. בשלב זה לא הוכח כי בסרטון, כשלעצמו, יש משום פרסום לשון הרע ביחס למבקשים. לא הוצגה כל ראייה לכאורה בדבר פנייה לחברי המבקש 2 ברשתות חברתיות או מהותה. לפיכך, לא הוכח בשלב זה דבר קיומו של מעשה או מחדל בתחום המדינה ובהתאמה, לא הוכחה עילת ההמצאה. אף אם היה ביהמ"ש מוצא כי קיימת עילת המצאה, יש לראות את הפרסום באמצעות האינטרנט כפרסום המתרחש בכל מקום והיה על המבקשים להראות כי ביהמ"ש בישראל הוא הפורום הנאות לדון בתביעה. הנטל להוכיח זאת מוטל על המבקשים והם כשלו בכך. הבקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום נדחית ולפיכך אין גם לשעות לבקשה לסעדים זמניים.